Venstre ønsker fleksibel foreldrepermisjon

Venstre ønsker å erstatte dagens ordning med fødselspermisjon i barnets første leveår med en fleksibel barnepermisjon på 15 måneder pr. barn som foreldrene selv disponerer fram til barnet er 12 år, sier nestleder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Rune Kongsro

Aftenposten skriver i dag om hvor vellykket tidskonto-ordningen er for småbarnsforeldre. Trine Skei Grande, nestleder i Venstre, synes det er bra at ordningen med foreldrepermisjon har blitt mer fleksibel, men kritiserer Regjeringen for å ikke gi foreldre mer frihet.

Ulike behov
– Vårt forslag innebærer at foreldre kan velge om de ønsker å være hjemme med barna på heltid en periode, jobbe i redusert stilling eller om de ønsker lengre ferie mens barna er små, sier Trine Skei Grande. – For noen vil sikkert en ekstra ferieuke være topp, andre foretrekker en fridag i uken, mens enkelte vil gå litt tidligere fra jobb et par ganger i uka. Kort sagt; vi har forskjellige behov og det må politikken ta høyde for, forklarer Venstres nestleder Trine Skei Grande.

baby

Foto: A.Hovstø

Foreldre må få bestemme
– Vi vil at foreldrene selv skal bestemme når de vil ta ut sin permisjon og om de vil ta den ut helt eller delvis av gangen. Tidskonto gir deg anledning til å gå tilbake i delvis arbeid, men Venstre vil ikke stille et slikt krav, sier Skei Grande. – Venstre vil at foreldrene selv skal bestemme når de vil ta ut sin permisjon. Kanskje det passer best for far å ta 6 uker når barnet er 4 år? Kanskje det passer å jobbe redusert for far fra barnet er 6-9? Kanskje mor vil begynne å jobbe etter 6 måneder og heller ta lange ferier de neste 10 årene? Det vil vi at foreldrene skal bestemme. – Dette er helt nytt i forhold til dagens ordning, avslutter Skei Grande.

Venstre løsning sammenlignet med dagens ordning:

•Venstres forslag innebærer enda mer fleksibilitet for den enkelte familie enn dagens tidskonto-ordning:
•I dag kan man få gradert uttak av foreldrepenger (også kalt tidskonto) ved delvis arbeid. Uttaket skal tilsvare differansen mellom 100 prosent stilling og mottakers stillingsdel. Det er et vilkår for gradert uttak at det foreligger en skriftlig avtale med arbeidsgiver om delvis arbeid.
•Tidskonto benyttes gjerne for av de mødrene som vil begynne å jobbe litt før og som vil jobbe deltid en liten periode etter at permisjonen er over.
•Venstres reform vil skape økt reell frihet for småbarnsfamilier, samtidig som ordningen er enkel å forstå og administrere.
•For å sikre forutsigbarhet for arbeidsgiver må uttak av permisjonstid som hovedregel avtales mellom arbeidstager og arbeidsgiver tre måneder før.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**