– Vi må skape arbeidsplasser i Hordaland

– Venstre går mot alle Regjeringens forslag til målrettede skatteskjerpelser for næringslivet i statsbudsjettet for 2009. For å skape og sikre arbeidsplasser er det avgjørende med gode rammevilkår for alle deler av næringslivet, sier Harald Hove, gruppeleder for fylkestingsgruppen til Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i tredje kvartal i år ble åpnet 834 konkurser. Dette er en økning på 43 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Bare i Hordaland registrerte man 58 konkurser. – Denne utviklingen kan ikke fortsette, understreker Hove.

Venstre vil slippe kreativiteten og skaperkraften løs. Det må derfor satses på gründere og entreprenører og det må bli mindre regelverk og regulering. – Satsingen på entreprenørskap i videregående skole må økes og samarbeidet mellom næringsliv og skole må styrkes, forteller Hove. – Forskning viser at 20 prosent av dem som har vært med i en ungdomsbedrift senere starter egen virksomhet. Det er derfor viktig å sikre risikovillig kapital gjennom det offentlige virkemiddelapparat og gjennom skattestimulans for private investorer.

Harald Hove portrett

Skal vi klare å dempe utviklingen av økende konkurser og tapte arbeidsplasser, mener Hove den rette medisinen er økt bunnfradrag i formuesskatten, økte avskrivingssatser for næringslivet, styrking av SkatteFUNN-ordningen og rett til bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende. Arveavgiften bør avskaffes, og Venstre vil innføre et eget skattestimuli (KapitalFUNN) for langsiktig investering i ny næringsvirksomhet.

Det største problemet er at Regjeringen ikke tar noen viktige grep som viser vilje til nødvendig omstilling for å sikre arbeidsplasser, bedrifter og hjem også i framtiden: Omlegging av skattesystemet fra rød til grønn skatt er helt fraværende, det er ingen målrettet satsing på nyskaping, innovasjon og det miljøvennlige næringslivet.

– Konsekvensen av Regjeringens skattepolitikk er at statlig og utenlandsk eierskap i norsk næringsliv blir kraftig favorisert, heller enn det spredte, private norske eierskap Venstre ønsker. Spesielt i en tid med finanskrise og utsikter til økning i konkurser og arbeidsledighet burde politikken vært lagt om i en retning som belønnet dem som ville investere i ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser, avslutter Hove.

Les mer om Venstres alternative budsjettforslag her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**