Vurderer adopsjonsstopp i 2009

Barnvernsetaten i Eidsberg
i Østfold foreslår å ikke
behandleadopsjonssøknader
i 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


I forbindelse med behandlingen av nytt kommunebudsjett
er virksomhetsleder i barnverntjenesten Roger Sommernes
bedt om å presentere et kuttforslag på tre prosent (460.000 kroner).

Her lanseres ideen om å spare inn 60.000 kroner ved å ikke behandle
adopsjonssøknader neste år. Skulle det bli kutt er det å prioritere bort adopsjonssøknader
noe av det minst vonde vi kan gjøre.
Det er klart at noen adoptivforeldre blir skade lidende, men vi har barn
som ikke får nødvendig omsorg og foreldre som ikke får nødvendige utviklingstiltak for å
kunne fungere i rollen sin.
Vi er nødt til å prioritere de barna som allerede finnes her i kommunen sier Sommernes,
som håper og tror han unngår budsjettkutt i 2009.

Krever forutsigbarhet. Eidsberg presenteres i Adopsjonsforums undersøkelse som en av
versting kommunene. Per dags dato finnes det søkere i kommunen som har ventet i hele
18 måneder på å bli godkjent som adopsjonsforeldre.

Gjermund Stenrud

Foto: Eidsberg Venstre

Lokalpolitiker Gjermund Stenrud (V) er selv adoptiv far til to barn fra Peru. Han reagerer
sterkt på at foreligger forslag i hjemkommunen om å kutte behandlingen av adopsjonssøknader i 2009. Nå tar Venstre saken opp i kommunestyremøte 27. november.
— Jeg har selv kjent den lange ventetiden på kroppen. Det er en fortvilende situasjon. Hos
de fleste er likevel ønsket om å bli foreldre så stort at de fleste velger å gå stille i dørene, sier
Stenrud, som nå krever at ordføreren i Eidsberg rydder opp.

Postnummeret bør ikke få avgjøre hvor lang tid det skal ta å adoptere. Det bør være en viss
forutsigbarhet for søkerne, sier Stenrud.

Propp i systemet. Roger Sommernes i Barnevernsetaten forstår sambygdingens frustrasjon,
men lover ikke forbedring. — Ønske om å bli foreldre er grunnleggende hos alle mennesker.
Å være en propp i systemet som hindrer dette er tungt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**