-Sentralnettet i Finnmark må ivareta samfunnssikkerheten

-Sentralnettet i Finnmark må ha stor nok kapasitet i forhold til å ivareta samfunnssikkerhet, alminnelig forbruksøkning og forventet næringsutvikling i framtida. Jeg har derfor tatt dette opp med olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (SP). Dette er en sak jeg har satt fokus på ved tidligere anledninger også, sier Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Vera Lysklætt

Vera Lysklætt
Foto: Venstre

-Som olje- og energiministeren skriver i sitt svar har Statnett ansvar for at sentralnettet fungerer fordi det regnes som kritisk infrastruktur. Deretter sier han at Statnett har ansvar for samfunnsøkonomisk drift av det samme nettet. Etter mitt syn så kan det bli motsetninger mellom disse to målene – at Statnett vil prioritere prosjekter med god økonomi framfor prosjekter med god samfunnssikkerhet, sier Vera Lysklætt.

Kan ikke drive flikking
-En ev. elektrifisering av Goliat, påkobling av Syd-Varanger og alminnelig forbruksøkning vil i løpet av få år drive kraftnettet i Finnmark til yttergrensa av hva det kan tåle. Hvis Statnett velger å flikke litt her og der på nettet må nødvendigvis drifta av det bli mer og mer risikofylt og hyppigere utkoblinger må bli resultatet. Som nevnt i min henvendelse vil disse komme i tunglastperioden fra desember til februar.

-Statsråden svarer også at det er planer om å bygge sentralnettet fra Ofoten til Hammerfest. Statnett har selv sagt at de kun bygger dette hvis tog2 på Snøhvit besluttes utbygget. Det er det eneste prosjektet som kan gi samfunnsøkonomi i en slik investering i sentralnettet. Olje- og energiministeren sier også at denne utbyggingen vil styrke forsyningssikkerheten helt til Øst-Finnmark. Dette er svært teoretisk. Effekten kan nok være der, men det er ikke mye det er snakk om. Linja må bygges hele veien til Varangerbotten hvis den skal ha merkbar positiv effekt øst for Porsanger.

Politisk oppgave å påvirke Statnett
-Statnett er opptatt av å levere gode økonomiske resultater. De har en mengde planlagte prosjekter på sitt bord og når de velger gir de prosjekter med best inntjening prioritet.

I dette bildet vil prosjekter i Finnmark alltid ligge langt nede på Statnetts liste. Derfor bør det være en politisk oppgave å påvirke Statnett til å ta tak og bygge nytt sentralnett fra Ofoten til Varangerbotten. – Vi trenger nå konkrete tiltak i den såkalte nordområdesatsinga fra regjeringa, avslutter Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**