Biler må få vikeplikt for syklister

Bergen Venstre går inn for å endre trafikkreglene, slik at kjørende på bilveier alltid får vikeplikt for syklende på sykkelveier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Etter de nåværende trafikkreglene har syklister på sykkelveier alltid vikeplikt for biler.
På en del veistrekninger, for eksempel der sykkelveien stadig krysser bilveien, gjør dette at mange syklister velger å bruke bilveien selv om det finnes en sykkelvei.

Bergen Venstre mener det er en dårlig løsning å la sykkelveier krysse bilveier i samme plan. Dessverre er dette likevel svært vanlig. For å unngå ulykker på slike steder, er det viktig at den harde trafikanten viser hensyn overfor den myke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**