Regjeringen for svak på det viktigste

I dag ble meldingen om kvalitet i skolen debattert i Stortinget. – Det er positivt at Regjeringen følger opp forslag fra Venstre og andre opposisjonspartier, men det er synd at Regjeringen har brukt tre år på å innse at forslagene er riktige å gjennomføre og heller ikke går langt nok, sier Venstres utdanningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Dørum viser til at Venstre gjennom de siste tre årene har fremmet en rekke forslag for å øke kvaliteten i skolen. Disse etterfølges nå delvis av Regjeringen.

Systematisk videreutdanning
Venstre har tidligere foreslått å innføre et kompetanseår og et lærerløft for lærere i grunn- og videregående skole.

– Regjeringen går imidlertid ikke langt nok og er ikke tilstrekkelig ambisiøs i sitt forslag om videreutdannings-ordning for lærerne. Venstre mener at systematisk videreutdanning må gjelde for alle lærere i alle fag, ikke bare noen lærere i enkelte fag. Dette må gradvis innfases, men jeg er skuffet over at regjeringspartiene ikke ville støtte vårt forslag om dette. Vi mener også at stat og lokale skoleeiere skal dekke kostnadene knyttet til videreutdanningen, ikke at lærerne selv skal dekke 20 pst., understreker Dørum.

Fagkrav for å undervise
– Venstre er også skuffet over at Regjeringen ikke støtter vårt forslag om at det skal stilles fagkrav for å undervise på alle fag og på alle trinn — ikke bare innenfor enkelte fag. På denne måten sikrer man at lærere har en faglig bakgrunn i fagene de reelt sett underviser i. Dette vil sette en ambisjon for norsk skole som er naturlig med tanke på å få større systematikk inn i videreutdanningen for lærere, samt for måten allmennlærerutdanningen organiseres på, understreker Dørum.

Nasjonale rekrutteringsplaner
– Det er for meg en gåte at regjeringspartiene heller ikke vil støtte vårt forslag om nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre mange nok gode lærere i skolen. Uten flere lærere og en styrket lærerkompetanse greier vi ikke å styrke elevenes læringsutbytte, for lærerne er selve rammeverket i skolen. Rekrutteringsplaner har vi foreslått flere ganger tidligere, men nok en gang blir vi altså stemt ned, sier en oppgitt Dørum.

Regjeringen må prioritere
I innstillingen understreker Dørum at Venstre er imot å utvide skoledagen på det nåværende tidspunkt, og heller mener at bevilgningene knyttet til en timetallsutvidelse — samt bevilgningene til frukt og grønt i skolen — burde vært benyttet til å øke lærernes kompetanse, samt til å sikre tilstrekkelig mange lærere i grunn- og videregående skole i tiden som kommer.

– Å utvide skoledagen og innføre en frukt og grønt-ordning uten å ha gode og tilstrekkelig mange lærere, er etter Venstres mening å begynne i helt feil ende. Det handler om å ha respekt for elevene i norsk skole, og sikre best mulig læringsforhold, avslutter Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**