Fr.P`s overtramp

Brita Kleven Thorsvik mener at det er en selvfølge at politikerne kjenner fakta i en sak før de går ut i media med den. Hun vil at Robert Eriksson skal beklage sin opptreden i ansettelsessaken i Innherred Boligbyggelag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Grønn politikk

Foto: A.Hovstø

Hun viser i den forbindelse til de store oppslagene som har vært i media og som startet med ei hel førsteside med Robert Eriksson i Trønderavisa, hvor han krevde "full gransking av rådmannen", samt en "åpen høring" på grunn av at "rådmannen grep inn da Innherred boligbyggelag ansatte ny daglig leder."

I Verdalingen den 20.11 gjengir Verdalingen – i sin helhet, rådmannens redegjørelse for sin befatning med saken. Redegjørelsen ble også gitt formannskapet samme dag. Formannskapet fant ikke grunn til å kritisere rådmannen. Styreleder i Innherred Boligbyggelag, hadde et leserinnlegg den 13.11, hvor han gir sin versjon av ansettelse av ny daglig leder. Her er ikke rådmannen nevnt med et ord.

– Det er viktig at vi politikere kan opptre som "vakthunder" og si fra om vi registrerer klandreverdige forhold — også i kommunens øverste ledelse. I denne saken har tydeligvis ikke Fr.p`s kommunestyrerepresentant sjekket ut fakta før han slo på stortromma, sier Thorsvik fra Venstre. – Dette forventer jeg at han beklager.

Les mer i nettutgaven til Verdalingen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**