– Vil ha arkitektkonkurranse på havna

Venstres Einar Vandvik etterlyser arkitektkonkurranse på havna. – Jeg savner ulike skisser i forbindelse med reguleringsplanen for Levanger havn, sier Vandvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Einar Vandvik

Foto: Levanger kommune

I Plan- og utviklingskomiteens møte 19. november presenterte administrasjonen forslaget til ny reguleringsplan for havneområdet. Det var i den forbindelse at Vandvik etterlyste arkitektkonkurransen.

Venstre har tidligere fått gjennomslag for at de samfunnsmessige konsekvensene i forbindelse med omreguleringen skulle utredes. Reguleringsplanen for havna legger til rette for en kombinasjon av næring og bolig samt et nytt hotel i Levanger. -Jeg er ikke så sikker på at jeg ønsker et slikt signalbygg i Levanger som det nye hotellet representerer, sier Einar Vandvik i Levanger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**