Økt politikergodtgjøring framfor nye innflyttere

Morten Andersens forslag om frysing av politikernes godtgjørelse mot å fremme tiltak for flere innflyttere

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I budsjettmøtet foreslo Venstre å fryse politikernes godgjørelse på 2008-nivå. Besparelsen på 150.000 kr. skulle gå til økt markedsføring av Ringsaker for å få flere innflyttere. Rådmannen har i budsjettinnstillingen klargjort at flere innflyttere er nødvendig for å øke kommunens skatteinntekter. 17 stemmer støttet Venstres forslag.
Høyres Roel Børke mente at godtgjøringa måtte justeres og at 150.000 var alt for lite å markedsføre kommunen for. – Her må det profesjonelle inn, mente Roel Børke.
Ap’s Svein Rømo mente forslaget var et godt tiltak for å møte kommunens utfordringer framover. – Godtgjøringa er stor nok allerede, avsluttet Rømo. Imidlertid gikk flertallet med de rød-grønne inn for å prioritere egen inntektsøkning framfor nye inntekter til Ringsaker kommune.

På tur

Foto: A.Hovsto

Med to nye byer i Mjøsregionen ser Ringsaker Venstre kan befolknings-utviklingen øke radikalt i Ringsaker. Kommuneplanens mål om årlig tilflytting på 200 personer er nådd og nå må mer ambiøse mål settes. Tilflytting av barnefamilier vil skape etterspørsel etter både skole- og servicetilbud. Et prosjekt “Bo i Ringsaker” bør etableres med det formål å bidra til økt tilflytting til kommunen ved bl.a. å reklamere for Ringsakers fortreffelighet som bokommune med nærhet til by, sjø, fjell og vidde.
Prosjektet kan omhandle
•etablere arena for samarbeid innen Ringsaker
•utvikle en web-portal med diskusjonsforum
•skape møteplasser der vi kan møte mulige innflyttere
•lage en kommunikasjonsstrategi
•Evaluering

Storby

Foto: A.Hovsto

Aktualiteten akkurat nå er vedtaket i Helse SørØst om å samle administrasjonen på Hamar på bekostning av Skien. Her må Ringsaker melde seg på som en attraktiv bokommune. Imidlertid har Grenlandsområdet og Skien hatt en eventyrlig suksess gjennom sitt prosjekt BoiGrenland.
Et tilsvarende prosjekt som “Bo i Ringsaker” vil kunne tiltrekke seg nye innbyggere fra hele landet og fra EØS-området. Allerede nå ser vi klynger med nederlendere som bor i kommunen vår. Ny tilflytting kan også koordineres med våre nabokommuner i “Mjøsbyen”.
Det foreslås kr.100.000 til prosjektetablering i budsjettet for 2009.
La det bli vår vilje – “If it be your will”, Leonard Cohen

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**