Velkommen på årsmøtet!

Årsmøte i Meløy Venstre vil bli søndag den 18.januar i Glomfjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Tidspunkt: Søndag 18. januar 2009 18:00-22:00
Sted: Møterom M5 Adm.bygg SiTech

Det vil bli vanlige årsmøtesaker og omvisning i en del av industriparken for de som ønsker det.

Saker til årsmøtet må være styret i hende 15.januar.

Styremøte kl.17.00 på Glomfjord hotell.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**