Venstre har rom for både Fagerheim, Lillesund og Hauge i sitt budsjett

Haugesund Venstre beklager at bystyrets flertall ikke finner rom for en satsing på alternativ opplæring i budsjettet for 2009. Dette er etter Venstres mening en korttenkt politikk som ikke er i tråd med målsettingen om tilpasset opplæring for alle elever. Flertallet i bystyret skyver en sårbar gruppe barn og unge foran seg, uten å ha vurdert hverken de langsiktige eller kortsiktige konsekvensene, sier Tore Nilsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Tore Nilsen

Foto: Vidar Grundetjern

I Venstres forslag til budsjett for 2009 og økonomiplan for 2009 til 2012 har vi funnet rom for en satsing på å utvide tilbudet som gis ved Fagerheim og Hagland skole. Venstre støtter rådmannens forlag om å etablere en egen enhet for denne elevgruppen. Dette samtidig med at Venstre også har funnet rom for rehabilitering av Hauge og Lillesund.

— Bystyrets flertall viser med all ønskelig tydelighet hvilke verdier som ligger til grunn for deres politikk, sier Tore Nilsen, leder i Haugesund Venstre. — Den blå omsorgen flertallet proklamerte etter valget gjelder i liten grad våre barn og unge. Venstres holdning er at vi skal gi mer til dem som trenger det mest. Denne elevgruppen hører med til dem som trenger det mest.

Tore Nilsen viser til Venstres budsjettforslag, der det både er funnet rom for et alternativt opplæringstilbud og rehabilitering av skoler. Samtidig reduserer også Venstre det betydelige låneopptaket rådmannen hadde lagt opp til.

— Dette er mulig fordi vi har nedprioritert andre ting som f.eks. bygging av lekeplass i sentrum og økt sponsing av festivaler for førtiåringene, sier Tore Nilsen. — En satsing på alternativ opplæring gir dobbelt gevinst, sier han videre. — Dette bedrer hverdagen for de elevene det gjelder, samtidig som det er et viktig forebyggende tiltak.

— Når flertallet i stedet for å etablere et tilpasset skoletilbud, bevilger 600 000 til deling mellom alle byens skoler, blir det nærmest parodisk, sier Tore Nilsen. — Når de i tillegg gir uttrykk for et håp om at dette skal være med på å redusere atferdsproblemene i skolen, er det skremmende nær likegyldighet, avslutter han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**