-Endelig svar fra regjeringa i bombesaken

-Slik jeg tolker svaret fra forsvarsministeren så vil regjeringa nå gå inn og dekke utgiftene i forbindelse med oppryddingsarbeidet som har foregått i Lakselv i hele høst — og det er svært gledelig, sier stortingsrepresentant Vera Lysklætt (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Vera Lysklætt

Foto: Venstre

-En helt ekstraordinær situasjon har oppstått i Porsanger kommune i Finnmark. Over tusen udetonerte bomber, miner og granater fra krigens dager har fram til nå blitt gravd fram i løpet av de tre siste månedene i kommunesenteret og ved flyplassen, skriver Vera Lysklætt i et brev til statsministeren den 07.11, som nå har blitt besvart av forsvarsminister Strøm-Erichsen.

Eksplosiver i boligområder
-Porsanger kommune er ikke i en slik situasjon at de kan påta seg regninga for dette oppryddingsarbeidet som naturlig nok må pågå fortløpende ettersom alle disse eksplosivene befinner seg innenfor et område hvor folk bor og oppholder seg. Hvordan vil regjeringa bidra i denne situasjonen, spør Vera Lysklætt.

Svar fra forsvarsministeren kan leses her.

Les også forrige spørsmålsveksling her.

Gledelig avklaring
-Slik jeg tolker svaret fra forsvarsministeren så vil regjeringa nå gå inn og dekke utgiftene i forbindelse med oppryddingsarbeidet som har foregått i Lakselv i hele høst — og det er svært gledelig! Men av svaret fremgår det dessverre også at regjeringa ikke vil binde seg økonomisk til å rydde opp flere funn av udetonerte bomber og andre etterlatenskaper fra krigens dager. Forsvarsdepartementets beslutning i dette konkrete tilfellet i Lakselv vil derfor ikke skape presedens, svarer statsråden – og det er mer bekymringsverdig, mener Lysklætt.

Lysklætt mener det nå er svært viktig å komme skikkelig i gang med dette oppryddingsarbeidet 63 år etter at krigen tok slutt og viser til at Venstre foreslår 4 millioner til dette på neste års statsbudsjett.

Ingen systematisk kartlegging
– Det er gjort mange funn av udetonerte bomber, miner og granater fra andre verdens krig i flere kommuner i Finnmark og dette skaper stor usikkerhet i nærmiljøet. Venstre foreslår derfor at det avsettes 4 millioner på neste års statsbudsjett slik at arbeidet med en systematisk avdekking og uskadeliggjøring av udetonerte bomber, miner og granater kan komme i gang — etter at forsvarsministeren i sitt svar på min første henvendelse i denne saken i september, kunne opplyse at det ikke er foretatt en systematisk kartlegging av mulige eksplosiver — men at man kun har kart og lister over antatte minefelt. Og, slik skal vi bare ikke ha det i fortsettelsen. Det er helt uakseptabelt, avslutter Vera Lysklætt.

Se også sak i Finnmark Dagblad og NRK.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**