Finanskrisen: – Alle forutsetingene har vært feil

Etter flere uker med budsjettbehandlinger i Stortinget, varsler regjeringen at de på nyåret vil legge fram en krisepakke. – Flertallet har bestemt at vi skal behandle et budsjett der vi visste at forutsetningene var gale. Så endrer de dette nå tolvte time. Da holdes Stortinget for narr, tordner Lars Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


I nesten to måneder har finansminister Kristin Halvorsen forfektet at statsbudsjettet er godt tilpasset finanskrisen. Så — dagen før Stortinget skal behandle budsjettet — varsler regjeringen en krisepakke over nyttår.

 Venstre vil ha skattelette for bedriftene.

Venstre vil ha skattelette for bedriftene.
Foto: Luth

Narret
– Regjeringen har hatt flertall til å si at vi må jobbe med tall som ikke stemmer. De har kledd seg for et rimelig dårlig vær, men så har det kommet et skikkelig grisevær. Og nå står de der klissvåte og pjuskete. Jeg føler meg narret. Alle forutsetingene har vært feil, og da er det klart at man blir forbanna, sier Sponheim.

Sponheim og Venstre etterlyser nå flere tiltak for bedriftene, og nevner bl.a. endringer i formueskatt og arveavgift. Sponheim åpner også for et moderat skattelette for enkeltpersoner, som et psykologisk klapp på skuldra for at folk ikke lenger skal vente med sin normale kjøpeaktivitet.

Felles dugnad
Til tross for at regjeringspartiene ikke har villet være med på et politisk budsjettsamarbeid, har opposisjonen på Stortinget nå tilbudt seg å stille opp til en finanspolitisk dugnad. Lederne fra opposisjonspartiene har sendt brev til regjeringen for i samarbeide om de tiltakene regjeringen skal legge fram etter jul.

 Venstres alternative budsjett ble lagt fram 11. november.

Venstres alternative budsjett ble lagt fram 11. november.
Foto: Steinar Haugsvær

Les også: Grønn tråd i Venstres alternative budsjett
11.11.2008: Regjeringen la fram et budsjettforslag for 2009 som i realiteten innebar at finanskrisen ikke i nevneverdig grad skulle omfatte Norge. Både anslagene for vekst i økonomien, arbeidsledighet og andre tilsvarende størrelser framstår i dag som svært optimistiske.

– Vi mener Venstres opplegg er rett medisin til rett tid. Det landet nå trenger, er en målrettet satsing på framtiden – på det nyskapende miljø- og klimavennlige næringslivet, miljøvennlig samferdsel, storsatsing på forskning og målrettet fattigdomsbekjempelse blant barn og unge, sa Venstres Lars Sponheim under fremleggelsen av partiets alternative budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**