– Del Innovasjon Norge i to!

Venstres nestleder Ola Elvestuen er ikke overrasket over Riksrevisjonens kritikk av Innovasjon Norge. — Vi har sett at Innovasjon Norge ikke fungerer etter hensikten i lang tid, sier han og mener det er på tide med en strukturendring i selskapet. Elvestuen leder også Venstres programkomité.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Ola Elvestuen vil rendyrke innovasjon og distrikter.

Ola Elvestuen vil rendyrke innovasjon og distrikter.
Foto: Audun Heskestad

– Det største problemet med Innovasjon Norge er at det har et delt mandat der de to ulike målsetningene i praksis er vanskelig å jobbe forent med, mener Elvestuen. — Når selskapet skal jobbe med rene innovasjonsprosjekter, men må konkurrere om dette med distriktsutviklingsprosjekter i samme selskap, blir det lett en utfordring. Kritikken fra Riksrevisjonen går jo direkte på dette: At tildelingene i stor del går til sektorer der det er få innovative prosjekter.

Begge områder tjener på deling
– Programkomiteen i Venstre har derfor foreslått at Innovasjon Norge bør deles i to, slik at man får anledning til å jobbe rendyrket med både distriktsutvikling, og med rene innovasjonsprosjekter, sier Elvestuen.

— Den ene delen skal være en målrettet nyskapingsdel for gründere og bedrifter i hele landet. Den andre delen skal ha et virkemiddelapparat for distriktsutbygging med hovedhensikt å sikre bosetting og landbrukspolitiske formål. En slik deling vil begge disse områdene tjene på, mener Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**