Nedtrapping av eiendomsskatt

Åmot Venstre la frem et forslag til alternativt budsjett i formannskapet onsdag den 26. november. Budsjettforslaget har en vesentlig skoleprofil, men vektlegger også en nedtrapping av eiendomsskatt på sikt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Budsjett

Foto: A. Wahl

Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatt hvor Åmot kommune selv fastsetter nivået. Åmot Venstre ser at kommunen har gjort seg avhengig av denne inntekten og ønsker derfor en nedtrapping over tid. Åmot Venstre støtter derfor ikke rådmannens forslag til en økning i eiendomsskatten på 2%.

Åmot Venstre forslår som de også gjorde i 2007 at minstefradraget økes fra 150 000 til 300 000 kroner. Samt fritak for enslige med inntekt under 2 1/2 G og tilsvarende for par som tjener under 5 G.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**