Utfordret SV på styrket rusomsorg

Venstres Anne Margrethe Larsen utfordret i dag SV til å være med på et reelt og varig løft for å styrke rusomsorgen. – Venstre foreslår i Stortinget i dag en styrking på over 500 mill. kroner. Hadde det vært vilje i SV til å gjøre noe reelt for rusmisbrukerne, hadde de stemt for Venstres forslag i dag, sa Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Anne Margrethe Larsen

Foto: Rune Kongsro

I finansdebatten i Stortinget i dag slo Larsen fast at det i tillegg til finanskrisen har det de siste ukene prisverdig nok vært fokus på forholdene for de virkelige sliterne i samfunnet; helsetilstanden til mange tunge rusmisbrukerne.

Ikke hjelp
– Dette er en gruppe Venstre har vært opptatt av å hjelpe lenge. Nå virker det heldigvis som flere har fått øynene opp. Problemet er bare at regjeringen og regjeringspartiene svarer det samme til rusmisbrukerne som de gjør på alle kritiske spørsmål. "Det har aldri vært satset mer enn nå på alle områder". Nei selvfølgelig har det ikke det med den vekst som har vært i økonomien, og med bruk av 14 ekstra oljemilliarder i det budsjettet vi i dag behandler. Men det hjelper allikevel ikke dem som sliter, sa Larsen

En halv milliard mer fra Venstre
– Venstre har derfor foreslått en målrettet satsing på økt rusomsorg og rehabilitering for rusmisbrukere, med en samlet styrking på om lag en halv milliard i vårt alternative statsbudsjett, slo Larsen fast.

Forslo brev til finansministeren
Anne Margrethe Larsen spurte derfor om det var med hodet høyt hevet SV i dag stemmer mot Venstres forslag om påplusning på en halv mrd kroner for å bedre forholdene for rusmisbrukerne. Kanskje SVs parlamentariske leder Inge Ryan skulle sende et brev til finansministeren. Det virker som et effektivt virkemiddel i disse dager, foreslo Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**