Fremmet forslag om lisenssystem for pengespill på nett

I dag behandlet Stortinget et forslag fra Regjeringen om å forby betalingsformidling i forbindelse med pengespill på nett. Venstre fremmet i denne forbindelse et forslag om å innføre et lisenssystem for nettspill. – Det er fullstendig meningsløst å innføre et forbud mot betalingsformidling uten samtidig å innføre et lisenssystem for pengespill på nett, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Venstres svar er at et regulert tilbud er mer hensiktsmessig enn ulike varianter av forbud. En forbudslinje og for streng regulering vil sannsynligvis heller ikke redusere nettspill, men paradoksalt nok føre til svekket offentlig kontroll og gjøre aktiviteten mer attraktiv for kriminelle, understreker Skei Grande.

Lite hensiktsmessig forbud
Venstre stod sammen med Høyre og Fremskrittspartiet om forslaget om et lisenssystem. I tillegg ble det under dagens debatt fremmet et forslag om å utsette ikrafttredelsen for forbudet inntil man har et lisenssystem på plass.

– Det er både teknologisk vanskelig og lite hensiktsmessig med et påbud om å sperre utenlandske nettspill for norske brukere, eller et forbud mot å formidle betaling mellom spiller og spilltilbyder — uten at det kombineres med en lisensordning, sier Skei Grande.

Behov for regulering
En fersk undersøkelse fra SINTEF Helse viser at mange som tidligere spilte på automater nå er gått over til andre spilleformer. Først og fremst gjelder dette spill på internett som ikke er regulert av norske myndigheter.

– Undersøkelsen er ikke overraskende, og viser tydelig at det er behov for å se på hvordan man kan regulere nettspillene, understreker Skei Grande.

Mer til humanitære og samfunnsnyttige formål
– Derfor er en lisensordning — med strenge krav til spilltilbyder og krav om at deler av overskuddet skal tilfalle humanitære eller samfunnsnyttige formål — bedre egnet enn andre typer reguleringer, sier Skei Grande.

– En lisensordning for nettspill vil kunne bidra til at en større andel av omsetningen i nettspillmarkedet — som sies å være om lag 7 mrd. kroner — tilfaller humanitære eller samfunnsnyttige formål i Norge, avslutter Skei Grande.

Les innstillingen fra Stortingets familie- og kulturkomité her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**