Krever mer forebygging og avkriminalisering av HIV

I dag er verdens HIV- og AIDS-dag. HIV og AIDS er på fremmarsj i Europa, og HIV-smitte øker mest blant heteroseksuelle. – Kriminalisering av HIV—positive er stigmatiserende og kan føre til at færre oppsøker hjelpeapparatet, mener Venstres nestleder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Trine Skei Grande vil avkriminalisere HIV.

Trine Skei Grande vil avkriminalisere HIV.
Foto: Rune Kongsro

– HIV-positives situasjon er preget av dårlige levekår, mye stigma og diskriminering fra omgivelsene. Brukermedvirkning, samarbeid om behandlingsopplegg og tillitt til hjelpeapparatet er viktig for at folk skal være åpne om eventuell smitte, og for å få flere til å teste seg, sier Skei Grande.

– Frykt for straffeforfølgelse virker mot sin hensikt og kan ha svært uheldige konsekvenser når hensikten er å få ned antall nye smittetilfeller. Blant annet derfor vil Venstre gå inn for å avkriminalisere HIV, og på sikt fjerne straffelovens paragraf 155, sier Skei Grande videre.

Norske tenåringer for dårlige på å beskytte seg
– Det satses alt for lite på forebygging mot HIV-smitte i Norge. Norske ungdommer må lære å beskytte seg. Bruk av kondom beskytter også mot andre seksuelt overførebare sykdommer som kan forårsake skade, sier hun.

– Venstre la inn mye penger til en stor satsing på helsesøstertjenesten og helsestasjoner i vårt budsjett. Det er helt nødvendig at ungdom får nødvendig kunnskap på et tidlig tidspunkt. Seksualundervisning er i dag nærmest ikke-eksisterende i skolen, og vi tror det er en fordel om andre enn læreren står for dette, sier Skei Grande.

– God kapasitet og flere helsesøstre vil også føre til at ungdom har et sted å henvende seg når de har spørsmål, ikke alt er like greit å ta opp i en klassesituasjon, avslutter Venstres nestleder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**