Alle Tankers Tanke

Venstre prøvde i dag å definere innholdet i den såkalte Arktisk tenketank (ATT) til å være nordområdepolitikk. Det var, underlig nok, posisjonspartiene ikke med på. Forslaget fikk bare 13 stemmer og falt. -ATT ble til slutt Alle Tankers Tanke, så jeg stemte til slutt i mot det hele, melder Roar Sollied fra fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


-Sp var medforslagsstiller, og det kan synes som om posisjonen var mer opptatt av hvor forslaget kom fra enn hva det inneholdt, for det var jo bare en presisering av det som stod i intimasjonen og en reparasjon av et nakent forslag fra Fylkesrådet, mener Sollied. Han merket seg at man ikke ønsket å presisere hva Fylkesrådsleders kontor faktisk skal drive med i prosjektet, og at man likevel antok Høyres detaljforslag om tilnærming til forskningsmiljøene, noe Venstre også kunne stemme for.

ATT vil koste 700 000 per år ifølge Dahlø, og han ville definere selskapsform “ift virkeområde og nedslagsfelt,” men det vet altså fylkestinget eller borgerne av Troms ennå ikke hva er, sier Sollied, som sitter igjen med en følelse at denne saka ikke hadde trengt å være i Fylkestinget i det hele etter hva som skjedde.

Sollied vs Høyres Kvaal, som forsvarte Fylkesrådet, kan høres på NRK Troms, radio.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**