Flertall for at fastleger skal kunne dele ut subutex

Venstre foreslo i mars vår at det skulle opprettes en ny akutt rusbehandlingsenhet i hovedstadsregionen, og at man skulle åpne for et for et forsøksprosjekt hvor fastleger kan skrive ut subutex. Stortinget gikk imot forslaget 9. juni i år, men i ettermiddag snudde Helse- og omsorgskomiteen under behandlingen av statsbudsjettet for 2009. — Svært gledelig for en av de svakeste gruppene i vårt samfunn, sier Venstres helsepolitiske talsmann, Gunvald Ludigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Tidligere i vår gikk Venstre og Gunvald Ludvigsen inn for et forsøksprosjekt hvor fastleger kan skrive ut subutex. Da fikk ikke Venstre støtte, men med kveldens vedtak er dette nå på plass.

Tidligere i vår gikk Venstre og Gunvald Ludvigsen inn for et forsøksprosjekt hvor fastleger kan skrive ut subutex. Da fikk ikke Venstre støtte, men med kveldens vedtak er dette nå på plass.
Foto: Frode Fjeldstad

Les Venstres forslag om en ny behandlingsenhet for rusmiddelbehandling på Stortinget.no.

Gledelig snuoperasjon
I dag snudde et flertall i Stortingets helse- og omsorgskomite, som nå åpner for en ny rusakutt i hovedstadsområdet og at man skal kunne sette i gang et forsøksprosjekt med at fastleger skal dele ut subutex.

– Venstre er fornøyd med at det nå er flertall på Stortinget om at de som er avhengige av rusmidler, først og fremst trenger behandling og rehabilitering. Målet må ikke bare være rusfrihet, men også et verdig liv for dem som ikke klarer å bli rusfrie. Nå er det enighet om at det må gis skikkelige behandlingstilbud, blant annet gjennom økt bruk av legemiddelassistert behandling (LAR), og at tverrfaglig spesialisert rusbehandling må styrkes, sier Ludvigsen.

Styrker LAR
Et flertall på Stortinget mener nå at kapasiteten på legemiddelassistert rehabilitering skal styrkes med om lag 350 nye pasienter i 2009. Komiteen er opptatt av at fagligheten og rehabiliteringen i LAR utvikles gjennom en forskrift, og at faglige retningslinjer blir sendt ut på høring i begynnelsen av 2009.

– Når disse faglige rammene er på plass, er man enige om et forsøksprosjekt hvor fastleger med spesiell kompetanse og interesse for arbeid med ruspasienter kan gis anledning til å dele ut gratis egnet medikamentell behandling. Dette vil gjelde subutex, subuxone eller lignende, forklarer Ludvigsen.

 Venstres Ola Elvestuen har ved flere anledninger tatt til orde for nye tiltak innen rusomsorgen. - Kveldens vedtak i Stortinget var svært viktig, mener han.

Venstres Ola Elvestuen har ved flere anledninger tatt til orde for nye tiltak innen rusomsorgen. – Kveldens vedtak i Stortinget var svært viktig, mener han.

Nytt syn på rusomsorg
Også Vestres nestleder Ola Elvestuen er fornøyd.

– Det er svært positivt at flere helsepolitikere nå har fått et nytt syn på rusomsorgen etter å ha møtt de narkomane, og at fastleger nå skal kunne få dele ut subutex. Dette er et skritt på veien til mindre byråkrati og mer verdighet i rusomsorgen, sier han.

Mer informasjon
• 10.04.2008: Krever mindre rigid rusomsorg. Ola Elvestuen vil la fastleger dele ut subutex.
• 18.11.2008: Rusavhengige trenger hjelp, ikke nye utredninger
• 01.12.2008: – Positivt om heroinassistert behandling

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**