Vil fryse godtgjørelsesnivået i fylkeskommunen

Venstre vil fryse godtgjørelsene på 2008-nivå i neste års budsjett. I reglementet heter det at fylkesordførers godtgjørelse skal være 72% av statsråds lønn, noe som gir en økning på ca 50 000 i år. Det er altfor mye, sier fylkestingsrepresentant Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fylkesordfører og rådene har i dag kr 691 200. Ny godtgjørelse blir på 740880. Fylkesrådsleder går fra 725 760 til til 777 924. Hvert år glir dette bare inn i budsjettkolonnene for man lar arbeidet gjøres sentralt. Der får nå statsrådene kr 1.029 000, en økning på 60 000. -Jeg var imot dette fra starten av for det er statsrådene vil med stor sannsynlighet løpe fra andre så lenge man også skal kunne rekruttere fra næringslivet. Det får være så, men det er ingen grunn til at fylkesrådene skal følge automatisk, sier Sollied. Nøkkelen gjelder alle fylkespolitikerne som alle har brøker av fylkesordførers godtgjørelse. derfor vil beløpene øke radikalt på budsjettet. Sollied ønsker en revurdering av statuttene i fylkeskommunen når budsjettet behandles, eventuelt fryse årets nivå og ta en ny gjennomgang i løpet av neste år.

-Det er ikke rett å øke slik at man også i prosenttillegg ligger over snittet, særlig når kronebeløpet er høyt i utgangspunktet, sier Roar Sollied, som ser mange alternative bruksområder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**