Nytt styre i Gamle Oslos mest moderne parti

Gamle Oslo Venstre har avholdt årsmøte og Hallstein Bjercke er valgt til ny leder.
— Venstre skal være det mest moderne partiet i bydelen, sier Bjercke.
— Vi bor i en av de mest spennende og sammensatte bydelene i Oslo, og det gir oss unike muligheter hvis vi bare ser etter dem. De viktigste sakene det nye styret ønsker å ta tak i er fornyelse og utvikling av Tøyen-området, bedre integrering av innvandrere og bedre arbeidsmiljø og kvalitet i skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Gamle Oslo Venstre har store visjoner for bydelen. —Vi ønsker en bydel som er levende og mangfoldig. Samtidig som den moderniseres og utvikles skal det være rom for alle, sier den nyvalgte lederen.

Gamle Oslo vil fortsatt jobbe for utvikling av Tøyen-området. Opprustning av Tøyen skole, Tøyen-senteret og utvikling av Munch-tomta og området rundt står høyt på prioriteringslisten. Det nye styret ønsker også å jobbe målrettet med integrering. Vår bydel har en spesiell utfordring knyttet til integrering — dette må vi ta på alvor, sier Bjercke.

Det nye styret i Gamle Oslo Venstre består for øvrig av: Randi Olsen (nestleder), Arne Myhre, Tommy Hagen og Runhild Gammelsæter (styremedlemmer) og Ronny Fagereng og Annelene Hoff (vara).

For ytterligere informasjon eller kommentar kontakt Hallstein Bjercke, leder i gamle Oslo Venstre, på telefon 030 38 742.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**