Venstre får fart på startlån og boligtiltak

Venstre er fornøyd med at Regjeringen nå vil vurdere å utvide nedbetalingstiden for startlån fra 20 til 30 år og øke utlånsrammene i Husbanken, slik Venstre har foreslått i Stortinget flere ganger. Økt nedbetalingstid, sammen med økt bostøtte, er et av de mest treffsikre virkemidlene for å redusere antallet tvangssalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Nå har statsråd Magnhild Meltveit Kleppa kommet Venstre i møte på dette punktet. Flere enn kommunene må få forvalte startlån slik at denne ordningen ikke fortsetter som en “godt bevart hemmelighet”, som statsråden omtalte startlån-ordningen etter sitt møte med aktører i boligsektoren. Å la utvalgte boligbyggelag konkurrere med hverandre og kommunen om å formidle startlån, kan være med på å øke bruken av startlån-ordningen.

Venstres tre tiltak mot krise i boligmarkedet:
1 Startlån
– Gi adgang til å utvide nedbetalingstiden fra 20 til 30 år, kombinert med økt bostøtte
– Øke utlånsrammen til Husbanken (foreslått kuttet i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009), slik at kommunene kan øke innlånet av såkalte Startlån og bruke dette til å refinansiere lån lokalt
– Gjøre det mulig for kommunene å bruke av Startlån-midlene for å gi hjelp til depositum. Mange er i stand til å betale månedlig leie, men ikke i stand til å reise et depositum på 20-30.000 kr.

2 Flere utleieboliger og “Hjemkjøp”
– Stimulere kommunene til å bygge flere og rimelige utleieboliger
– Innføre en ordning for “Hjemkjøp”, som gjør det mulig å starte med et leieforhold til en kommunal bolig og deretter gå over til å betale avdrag som gjør at boligen blir mer og mer selveid.
– Etablere Ungbo i flere kommuner enn Oslo og se på fordelsordninger for boligsameier for ungdom
– Bygge flere studentboliger i de store byene. I dag er studentboliger så å si reservert utenlandske studenter, mens de norske blir henvist til det private markedet.

3 Profesjonalisere leiemarkedet
– Det norske leiemarkedet er preget av dårlig organisering på utleiesiden og mange uerfarne leietakere. Myndighetene må bidra til å profesjonalisere utleiesektoren og bidra til mer langsiktighet. Leiesektoren er kommet for å bli, også i Norge. Den kommende ungdomsbølgen og skilsmissestatistikken viser dette. Studentsamskipnaden i Tromsø har organisert både utleiere og leietakere ved hjelp av internett, og det er et enkelt og billig virkemiddel å bidra til at flere byer i landet gjør det samme. Venstre vil ha flere ideelle boligstiftelser inn i leiesektoren og utfordrer regjeringen på en politikk for å bidra til å etablere disse.

Nordland Venstre
v/ leder Berit Woie Berg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**