Dørum ny leder av KRÅD

Regjeringen utnevnte i statsråd i dag Venstres Odd Einar Dørum til ny leder av Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD). Dørum er utnevnt for en treårsperiode og tar over etter Kjellbjørg Lunde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Odd Einar Dørum og Knut Storberget

Odd Einar Dørum og Knut Storberget
Foto: KRÅD

– Odd Einar Dørum har markert seg som en reflektert og konstruktiv politiker. Han har vist et brennende engasjement for å forebygge kriminalitet, og jeg er sikker på at han vil ivareta dette vervet på en utmerket måte, sier justisminister Knut Storberget.

Spesialorgan
Det kriminalitetsforebyggende råd har eksistert i 28 år. Det er regjeringens spesialorgan for forebygging av kriminalitet. Rådet skal bidra til å samordne forebyggende tiltak i kriminalpolitikken gjennom bred representasjon og god kontakt med offentlig forvaltning og private organisasjoner.

I statsråd i dag ble KRÅD oppnevnt for nye tre år. I den kommende treårsperioden skal rådet prioritere sin innsats mot kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge.

Tidligere justisminister
Odd Einar Dørum er stortingsrepresentant for Oslo Venstre. Han var samferdselsminister i Bondevik I-regjeringen i 1997-1999, før han ble justisminister. Dørum var også justisminister i Bondevik II-regjeringen i perioden 2001-2005. En forutsetning for utnevnelsen er at Dørum ikke deltar på møter i KRÅD så lenge han gjør tjeneste som stortingsrepresentant.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**