Håp om raskere adopsjonstid i Eidsberg

Eidsberg : Det skal kanskje bli litt lettere å adoptere barn i Eidsberg.

Torsdag var Gjermund Stenrud på talerstolen med sitt spørsmål om saksbehandlingstid i adopsjonssaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Eidsberg utmerker seg ved å være en av landets tregeste på å behandle slike saker, og Stenrud ville vite hva ordføreren kunne love av bedring.

Alle barn i Søgne bør ha tilbud om barnehageplass.

Foto: .

Ordføreren svarte at barneverntjenesten vil prøve å klare seksmåneders fristen, noe Stenrud sa seg meget godt tilfreds med. Fra etaten er det tidligere signalisert at adopsjonssaker ikke skulle behandles neste år, men dette er ikke tilfelle.

Dette hadde i så fall vært lovstridig, men det viktigste er at kommunen prøver å få ned behandlingstiden. Eidsberg har i flere tilfeller brukt langt over året.
Gjermund Stenrud mener samlet behandlingstid i Norge ikke bør overstige ni måneder, som er tiden et svangerskap varer.

Det er viktig at kommunen oppfattes som en lagspiller og ikke en motspiller i denne sammen heng , men også at alle innbyggere blir sett og hørt.

Men dette er uansett positivt for de familiene som planlegger å adoptere i fremtiden.

Eidsberg Venstre

Logo

Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**