Nominasjonskomiteens innstilling

Nominasjonsnemnda i Hordaland Venstre hadde denne uken sitt avsluttende møte. De kom frem til et endelig og enstemmig listeforslag. Listen til stortingsvalget 2009 skal vedtas på nominasjonsmøtet den 6. februar på Stord.

Hans-Carl Tveit

Vil ha inn to fra Hordaland
Leder av nominasjonskomiteen, Hans-Carl Tveit forteller om målet om to Venstre-mandater. – Nettopp derfor er det bergensere på plassene bak Lars Sponheim. Tidligere har det vært kandidater utenfra Bergen på 2. plass. Vi ønsker å styrke Bergens posisjon på listen, sier Tveit. — Det er et klart ønske fra nominasjonskomiteen. Samtidig har vi hele veien forsøkt å se hen til de råd og innspill som har kommet fra de ulike lagene. Kandidatene har bred støtte i lokallagene.

Listeforslaget er enstemmig.

Klikk på navnene for å lære mer om kandidatene:

Lars Sponheim taler til Venstres landsstyremøte i Oslo

1. Lars Sponheim, Ulvik
Lars Sponheim er Venstres leder og stortingsrepresentant for Hordaland Venstre siden 1993.

Lars-Henrik Michelsen

2. Lars-Henrik Paarup Michelsen, Bergen
Lars-Henrik Paarup Michelsen er tidligere leder av Unge Venstre, og jobber for tiden som organisasjonsrådgiver for Venstres Hovedorganisasjon.

Gunn-Vivian

3. Gunn-Vivian Eide, Bergen
Gunn-Vivian Eide er utdannet lege med lang fartstid i politikken. Hun var blant annet kommunalråd i Bergen mellom 1995 og 1999.

Synnøve Handeland

4. Synnøve Handeland, Kvinnherad
Synnøve Handeland er advokat, og har sittet som varaordfører i Kvinnherad siden valget i fjor.

Runar

5. Runar B. Mæland, ungdomskandidat
Runar B. Mæland er leder av Sunnhordland Unge Venstre og sitter i styret i Hordaland Unge Venstre. Han kommer fra Stord, og studerer for tiden i Bergen.

6. Inge Børslien, Odda
7. Sølvi M. Mangerøy, Radøy
8. Tarik Hedi, Bergen
9. Sigrun Bjorøy, Fjell
10. Anders Skoglund, Bergen
11. Anne-Beth Njærheim, Bømlo
12. Frode Sirevåg, Os
13. Mona H. Hellesnes, Ulvik
14. Atle Holgersen, Askøy
15. Gyri Skre, Bergen
16. Ove Jan Paulsen, Lindås
17. Torstein Gunnarson, Voss
18. Ingebjørg Winjum, Granvin
19. Harald Hove, Bergen
20. Hans-Carl Tveit, Bergen
21. Kari Østervold Toft, Sund

Logo

Nominasjonsnemnda har bestått av:
Hans-Carl Tveit (leder), Tore Rykkel, Margit Aga Jordal, Bjørg Murberg, Kåre Løkhammer, Sara Henriksen (Unge Venstre) og Kari Frønsdal (Venstrekvinnelaget).