Olavsvern må opp som egen sak

Roar Sollied mener at det kreves ny gjennomgang av realitetene omkring Olavsvern: -Man kan iallfall ikke legge ned før logistikkskipet er på plass, tidligst i 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Sollied mener at noen ikke har fått med seg at ingen andre baser kan erstatte Olavsverns fasiliteter, slik som dokken, dypvannskaia og beliggenheten. AP, SV og SP må kunne revurdere dette punktet i langtidsmeldinga, ettersom det bare i svært liten grad øker Forsvarsbudsjettet, og sjelden får man så mye igjen for pengene, mener Sollied.

Roar Sollied registrerer at Høyre og Fremskrittspartiet i Forsvarskomiteen, der Venstre ikke har plass, har fremmet et forslag om bevaring av Olavsvern. -Det var bra, men de fikk ventelig ikke gjennomslag der. Sollied mener at Venstre likevel kunne ha fulgt forslaget når det kom til plenum selv om det ikke hadde gjort noe fra eller til, og selv om Venstre ikke hadde lagt inn summen i sitt budsjett eller forberedt seg på noen strukturomkamp i budsjettbehandlingen. -Behandlingen av budsjettet er riktignok ikke den beste anledningen, for posisjonens budsjett er godt og vel ferdigprutet og har dermed ingen åpning for endringer, mener Sollied.

Posisjonen uttrykte allerede i Komiteen at de er steile i sitt standpunkt om Olavsvern:

“Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at både Generalinspektøren for Sjøforsvaret og Forsvarssjefen har gitt klart uttrykk for at det ikke er behov for Olavsvern i Forsvarets struktur, og tar dette til etterretning.
– – – –
Disse medlemmer viser til at det finnes alternativ til Olavsvern i nord, som kan utnyttes enda bedre av Sjøforsvaret. Disse medlemmer viser i denne forbindelse til at vedlikeholdskapasitet vil være det aller viktigste for Sjøforsvaret i nord. Slik kapasitet og kompetanse er allerede samlet i Ramsund.
Disse medlemmer viser videre til at verken NATO eller allierte er avhengig av Olavsvern som flåtebase.”

Sollied snakket i går med stortingsrepresentantene Dørum og Skjelstad, som bekrefter at Venstre straks vil bidra til revurdering av Olavsvern som framtidig base for Forsvaret. Det må imidlertid føre til en bevegelse eller innrømmelse hos posisjonen, ellers nytter det ikke, sier Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**