Sosialt entreprenørskap gir nye arbeidsplasser

Jeg er et sosialliberalt menneske og det innebærer at jeg har en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse, sier Rita I. Sletner, Østfold Venstres 1. kandidat til Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Fokus på sosialt entreprenørskap er i en tidlig fase i Norge. Slik var det også med begrepet entreprenør for 10 år siden.

Rita Sletner

Foto: Audun Halaas

Finanskrisen vil ramme befolkningen i Norge på ulike måter. Alle solmerker tilsier at arbeidsledigheten vil øke.

Kan vi skape nye arbeidsplasser ved å løse samfunnsoppgaver?

En enorm offentlig sektor kan, som en stor bedrift, ikke alltid finne de beste løsningene ” skuta er stor og tung ” Samtidig som den er “spekka” med regler, skjemaer og hierarki – Ingen skal beskylde staten eller kommunen for å ha vært den største pådriveren i forhold til nytenking eller entreprenørskap.

Hender

Foto: Microsoft

Men kanskje er det heller ikke statens eller kommunens rolle, men i nært samarbeid med andre aktører kan vi løse små og store oppgaver. Dersom du kobler et brennende hjerte og gründertenking får du sosialt entreprenørskap både på profitt og non-profitt motivert grunnlag.

Her kan det skapes mange spennende arbeidsplasser som kan løse framtidige velferdoppgaver i et godt samspill med det offentlige. Sos.barnebyer og foreldre som ønsker å bygge et bofellesskap for sine funksjonshemmede barn. Eller Indre Østfold Krisesenter for den slags skyld er noen eksempler. Sosialt entreprenørskap handler om å bryte fastlagte vaner og mønstre og gjennom nytenking finne unike løsninger på komplekse problemer i den hensikt at endring skal bidra til å gjøre tilværelsen bedre.

Trender viser at særlig unge mennesker ønsker en etisk og meningsfull jobb hvor de er med på å endre samfunnet til det bedre. Den største utfordringen i dag er at over 700.000 mennesker i arbeidsfør alder befinner seg utenfor arbeidslivet.
De fleste mottar et minimum av økonomiske ytelser, og mangler deltakelse i sosiale nettverk.

Det å ikke være deltager kan føre til tap av selvrespekt og svært ofte glir mann inn i en passiv samfunnsrolle selv om man har mye å bidra med.
At så mange mennesker står utenfor verdiskapingsprosessen er rett og slett et stort ubrukt potensial. Mange her kan bidra etter evne.

Men for at dette potensialet skal bli brukt må vi kanskje bryte med byråkratisk tenking – være fleksible og sist men ikke minst mye mindre moralistiske.

Vi trenger flere idealistiske sosiale gründere for fremtiden!

Rita I. Sletner
1. kandidat til Stortinget
Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**