– Del Innovasjon Norge i to

Venstres næringspolitiske talsmann Leif Helge Kongshaug vil dele Innovasjon Norge i to. — I lang tid har vi sett at Innovasjon Norge ikke fungerer etter hensikten. Det er på tide med en strukturendring i selskapet, sier Kongshaug, som heller ikke er overrasket over Riksrevisjonens kritikk av Innovasjon Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Leif Helge Kongshaug mener at Innovasjon Norge konkurrerer med seg selv.

Leif Helge Kongshaug mener at Innovasjon Norge konkurrerer med seg selv.
Foto: Christoffer Biong

– Det største problemet med Innovasjon Norge er at det har et delt mandat der de to ulike målsetningene. I praksis er vanskelig å jobbe forent med disse, mener Kongshaug.

– Når selskapet skal jobbe med rene innovasjonsprosjekter, men må konkurrere om dette med distriktsutviklingsprosjekter i samme selskap, blir det lett en utfordring. Kritikken fra Riksrevisjonen går jo direkte på dette: At tildelingene i stor del går til sektorer der det er få innovative prosjekter.

Begge områder tjener på deling
– Programkomiteen i Venstre har derfor foreslått at Innovasjon Norge bør deles i to, slik at man får anledning til å jobbe rendyrket med både distriktsutvikling, og med rene innovasjonsprosjekter, sier Kongshaug.

– Den ene delen skal være en målrettet nyskapingsdel for gründere og bedrifter i hele landet. Den andre delen skal ha et virkemiddelapparat for distriktsutbygging med hovedhensikt å sikre bosetting og landbrukspolitiske formål. En slik deling vil begge disse områdene tjene på, mener Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**