Sandbeckstiftelsen er et viktig tiltak

Trine Skei Grande følger opp Sandbeckstiftelsen i kulturbudsjettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Trine Skei Grande som er representant i familie- og kulturkomiteen følger opp innspill fra Sandbeckstiftelsen i Åmot kommune. Trine gjestet Rena i forbindelse med sentralstyremøtet i november hvor det før middag ble presentert et kulturelt innslag med Sandbeckstiftelsen. Åmot Venstre ser svært positivt på at kulturkomiteen i denne forbindelse følger opp Sandbeckstiftelsen på kulturbudsjettet.

Trine Skei Grande

Foto: Rune Kongsro

Komiteen viser til at Sandbeck-stiftelsen er en stiftelse for kreativ formidling av multikunstneren Vidar Sandbecks totale kunstproduksjon regionalt og nasjonalt. Stiftelsen er lokalisert i Kulturhuset på Rena. Komiteen merker seg at Sandbeck-stiftelsen har vært gjennom en god utviklingsperiode siden etableringen i 2003, men at stiftelsens fremtidige eksistens og videre utvikling vil være avhengig av statlig medfinansiering for å kunne opprettholde en aktiv drift/administrasjon som initierer og gjennomfører arbeid i tråd med formålet. Komiteen legger imidlertid til grunn at eventuelt statlig driftstilskudd forutsetter at tiltaket knyttes til et konsolidert museum.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre er kjent med at Sandbeck-stiftelsen på Rena arbeider med å ivareta kulturarven etter multikunstneren Vidar Sandbeck. Stiftelsen driver med kulturformidling, og visjonen bak stiftelsen er å lage opplevelser/formidle Vidar Sandbecks totale kunstproduksjon regionalt og nasjonalt. Disse medlemmer mener dette er et viktig tiltak, særlig i en nasjonal sammenheng, og legger til grunn at departement vil vurdere på hvilken måte man kan bidra med statlig støtte til dette formålet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**