Viktig skritt i riktig retning å overføre konsesjoner til fylkene

Regjeringens beslutning om at vedtak i konsesjonssaker om mini- og mikrokraftverk skal delegeres fra NVE til fylkeskommunen ønskes velkommen av Venstre. – Dette har vi foreslått i Stortinget så sent som i februar i år. Dagens vedtak er et lite, men viktig steg i riktig retning, uttaler Venstres Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Venstre

Under Stortingets behandling av St. meld. nr 26 "Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand" i februar i år fremmet Venstre følgende forslag:

“Stortinget ber Regjeringen overføre konsesjonsmyndighet for mikro- og minikraftverk etter vannressursloven til fylkene.”

Regjeringspartiene stemte imot dette forslaget i februar, men har nå ombestemt seg.

Økt fornybar energiproduksjon
– Vi ønsker denne snuoperasjonen velkommen. Dette er med på å legge til rette for økt aktivitet innen fornybar energiproduksjon og å styrke forsyningssikkerheten, legger Kvassheim til.

-Det er viktig at avgjørelser fattes så nært dem det angår som mulig. Samtidig er det viktig å ivareta hensyn knyttet til miljø- og arealforvaltning. Det er også viktig å oppnå en god balanse mellom disse hensynene. Dette forslaget ivaretar dette på en god måte, avslutter Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**