Vil ha flere førskolelærere

– Venstre er bekymret for bemanningssituasjonen i barnehagesektoren, og spesielt i pressområdene er det et skrikende behov etter kvalifisert arbeidskraft. Dette har Regjeringen visst om i lengre tid, og jeg etterlyser derfor en mye kraftigere satsing på rekruttering og kompetanseheving for førskolelærere enn hva vi har sett så langt, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre vil styrke barnehagene
I dag avga Familie- og kulturkomiteen sin budsjettinnstilling for 2009. Venstre prioriterer kvalitet i barnehagene, økonomisk likebehandling mellom private og kommunale barnehager og flere førskolelærere. I dagens Dagsavisen får vi vite at barnehager nå bruker polske førskolelærere for å hjelpe på bemanningssituasjonen.

 Trine Skei Grande vil øke kvaliteten i barnehagen, ved å utdanne flere førskolelærere og bruke mer på forskning i barnehagesektoren.

Trine Skei Grande vil øke kvaliteten i barnehagen, ved å utdanne flere førskolelærere og bruke mer på forskning i barnehagesektoren.
Foto: Microsoft

Fokus på kvalitet
– Venstre er positive til at man tar inn arbeidskraft fra utlandet for å forbedre bemanningssituasjonen i barnehagene, under forutsetning av at disse behersker norsk og har pedagogisk kompetanse, fortsetter Skei Grande. – Innleid arbeidskraft vil imidlertid ikke være tilstrekkelig for å bedre situasjonen på sikt. Det er tvingende nødvendig å utdanne flere førskolelærere i Norge, og vi må samtidig ha et større fokus på kvalitet i barnehagen enn hva vi har i dag. Venstre har derfor i sitt alternative budsjett bevilget 25 mill. kroner til en rekrutterings- og kompetansehevingspakke for å øke antallet kvalifiserte førskolelære. I tillegg har Venstre foreslått å bevilge 10 mill. kroner til FoU-tiltak innenfor barnehagesektoren. Dessverre har ikke Regjeringen villet støtte våre forslag om påplussinger, sier Skei Grande.

Oversikt over personellsituasjonen
– Det er helt avgjørende at vi får en systematisk oversikt over personellsituasjonen i barnehagene både på kort og lang sikt, understreker Skei Grande.

 Venstre mener man må bygge barnehager med god kvalitet først, så kan prisen gå ned. Slik får man gode barnehager, sier Skei Grande.

Venstre mener man må bygge barnehager med god kvalitet først, så kan prisen gå ned. Slik får man gode barnehager, sier Skei Grande.
Foto: Gjesdal Venstre

Kvalitet foran pris
– Innføringen av makspris i barnehager samtidig med en storstilt barnehagebygging har etter Venstres syn gått ut over kvaliteten i barnehagene. Det har vært for lite fokus på personellsituasjonen. Venstre er enig i at det må være moderate priser for oppholdsbetaling i barnehager, men vi mener at plass til alle, god kvalitet og økt økonomisk likebehandling mellom private og kommunale barnehager må prioriteres foran lavere pris, avslutter Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**