Økende behandlingskøer med rødgrønn regjering

I dag ble helse- og omsorgskomiteens budsjett debattert på Stortinget. Venstre har i sitt alternative budsjett fremmet forslag om tiltak for fattige, kronikere og rusavhengige med til sammen 1 mrd mer enn regjeringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Gunvald Ludvigsen konstaterer at Regjeringen støtter Venstres politikk, men bare når regjeringen selv er avsender.

Gunvald Ludvigsen konstaterer at Regjeringen støtter Venstres politikk, men bare når regjeringen selv er avsender.
Foto: Rune Kongsro

– For et halvt år siden debatterte Stortinget et forslag fra Venstre om å gi fastleger mulighet til å drive lavterskel medikamentell rusbehandling, sier Gunvald Ludvigsen, helsepolitisk talsmann. Da ble forslaget stemt ned.

Gjennombrudd for rusforslag
– Venstre kan gjerne være premissleverandør for gode forslag som denne regjeringen først stemmer ned, for siden å gå med på, så lenge det bare blir et bedre tilbud til rusavhengige, sier Ludvigsen. – For handling er faktisk det som teller. Hvis regjeringen nå også vil gå inn for Stockholmsmodellen som vi har foreslått, hvor rusavhengige får rett til time til behandling innen 24 timer etter avrusning, så kanskje vi hadde greid å komme noen skritt videre, sier Ludvigsen.

– For de rusavhengige som hver eneste dag lever på gaten, jakter på neste skudd eller faller ut av behandlingsapparatet fordi de fysisk og psykisk ikke får et tilbud, så har vi som politikere et sterkt ansvar. – Det er behov for nytenkning og Venstre ønsker alle debatter om rusbehandling og nytenkning velkommen, sier han.

Lengre kø
-Venstre er tilfreds med at regjeringen vil legge til rette for bedre og mer effektiv pasientbehandling, men dette forutsetter at man er villig til å bygge opp et langt bedre tilbud i primærhelsetjenesten og satse mer på forebygging og rehabilitering, sier Ludvigsen. – 4000 rusmisbrukere står i kø for behandling, og uten en omfattende satsing på rehabilitering og forebygging vil køene økt, sier han.

-Samhandlingsreformen har mange positive trekk som Venstre støtter, men uten at ressurser blir omfordelt til kommunene og primærhelsetjenesten, kommer det ikke til å fungere, sier Ludvigsen.

SV svikter på tannhelse
– SV har gått høyt på banen før denne stortingsperioden og lovet gratis tannhelse. Og nå lover de i sitt nye program gratis tannhelse. – Er SV stolt over hva dere har fått til i regjering, spurte Gunvald Ludvigsen. – Venstre har i sitt budsjettforslag lagt inn 150 millioner til tannbehandling for svake grupper.

Helsesøster og forebygging
-Venstre har i alle våre budsjetter de siste tre år lagt inn penger til økt helsesøstertilbud. I år har vi lagt i hele 50 millioner til dette formålet og fått med oss KRF og Høyre. – Det er vi veldig glade for. Helsesøstertjenesten er en god, billig og forebyggende tjeneste som på sitt beste kan forhindre at unge faller utenfor, avslutter Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**