– Flertallspartiene mangler en plan

Venstre ser positivt på at regjeringen legger ekstra midler i belønningsordningen for bedre kollektivtransport, men er overrasket over at posisjonspartiene i fylket ikke følger opp i sitt budsjettforslag. – Det virker ikke som om flertallet har noen plan for hvordan Hordaland skal få en solid andel av midlene, forteller Harald Hove, gruppeleder for fylkestingsgruppen til Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Trolleybuss TIDE Buss

Han utfordrer nå Høyre, KrF og FrP til å presentere en fornuftig strategi for hvordan man skal få en større andel av midlene på.

Hove peker på at man har sett en positiv trend i antall kollektivreiser i Bergensområdet og fylket, samtidig som biltrafikken har gått sakte nedover. Som BT skrev i oktober, har veksten i busspassasjerer vært på rundt 1-2 prosent årlig siden 2004. — Dette er en positiv trend, men vi må sørge for å legge til rette for stadig vekst, forteller han. Midlene som blir gitt gjennom belønningsordningen, skal gå til målrettede tiltak. — Blant disse er framkommelighet og pris sentrale, og det er her vi savner en plan fra flertallspartiene, forteller Hove videre. — Vi må vise med budsjettet at vi mener alvor når vi sier vi skal satse på kollektivtransporten i fylket.

Takstfrys viktig for passasjertallet
Tide viser til at enhetstaksten som ble innført i fjor har vært en sterk faktor for det økte passasjertallet. — At ikke flertallspartiene budsjetterer med økte midler fra belønningsordningen er rett og slett overraskende, mener Hove. — Å øke taksten, slik det nå er foreslått, vil være et skritt i feil retning. Vi har en unik mulighet til virkelig å satse på kollektivtrafikken, men dette har tydeligvis gått posisjonen hus forbi.

Se Venstres budsjettalternativ her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**