Forventer mer enn pressejippo

I dag samler statsminister Jens Stoltenberg alle de parlamentariske lederne til møte om den økonomiske krisen. Venstreleder Lars Sponheim forventer at Stoltenberg tar opposisjonen på alvor, og går inn i et bredt politisk samarbeid for å møte følgene av krisen.
– Jeg håper statsministeren inviterer oss til å være med på noe som ikke bare er en pressejippo, men at det blir en reell prosess for å få en best mulig krisepakke, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lars Sponheim

Foto: Rune Kongsro

Venstres leder Lars Sponheim er urolig for signalene som kommer fra regjering og regjeringspartiene. Det er viktig at vi kommer styrket ut i den andre enden av finanskrisen. – Det enkleste nå — og som det dessverre ser ut som regjeringen og regjeringspartiene sverger til — er konserverende tiltak. Da blir krisa mye lenger og mye mer omfattende enn det som er nødvendig.
Vi kan ikke løse krisen med å utelukkende basere oss på tiltak og økt sysselsetting som gjelder offentlig sektor. Det er her Venstre har en viktig jobb å gjøre, ikke minst overfor den konkurranseutsatte og eksportretta industrien, som har de største problemene, hevder Sponheim.

5 hovedtiltak
Sponheim peker videre på at Venstres alternative statsbudsjett for 2009 har en rekke elementer i seg som vil være målrettet for å løse finanskrisen. Han peker først og fremst på følgende 5 tiltak som Venstre vil prioritere i en krisepakke.

1) Prioritere en samlet økonomisk politikk som bidrar til rask og varig rentenedgang.

2) En gjennomført satsing på en miljøvennlig omstilling av norsk næringsliv, både gjennom direkte økonomiske tilskudd og gjennom endringer av skatte- og avgiftssystemet.

3) En gjennomført satsing på nye bedrifter og nye arbeidsplasser, gjennom økt forskning, tilgang på kapital og målrettede skattelettelser.

4) En storstilt satsing på forskning og innovasjon.

5) Ulike tiltak for øke aktiviteten innenfor bygg- og anleggssektoren, for eksempel økt rentekompensasjonsordning for kommunene, økt nedbetalingstid i Husbanken økt satsing på investering i kollektivtransport og jernbane.

Vil starte nå
Regjeringen har varslet nye tiltak i januar mot økt arbeidsledighet. Men det kan være for sent, mener Sponheim. Derfor vil Venstre, Høyre og KrF allerede nå sette i gang planlegging og tiltak, og ikke lage et vakum til krisepakken endelig blir vedtatt i februar/mars.
– Vi vil legge inn midler til vedlikehold, vei, jernbane og kommunale bygg når Stortinget i neste uke behandler saldert budsjett for 2008, slik at vi kan starte fra dag en, sier Sponheim.
Forslaget fra opposisjonen innebærer blant annet 200 millioner kroner ekstra til planlegging av veier og jernbane og tre milliarder i økt ramme for gunstige lån til kommunale bygg.
– Dette er en utstrakt hånd til regjeringspartiene for å få tiltak på plass før jul, slik at vi kan få aktivitet innenfor bygg og anlegg og unngå at altfor mange personer mister jobben sin på nyåret i påvente av regjeringens krispakke, mener Venstres leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**