Sosialt ansvar: Mer forenkling i adopsjonssaker

Venstres ønsker velkommen signalene fra barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt om enklere regler for adopsjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


. Tidligere i år fremmet Venstre et privat forslag om forenkling av dette regelverket, og vi er svært fornøyde med at Regjeringen nå følger opp. Venstre vil ha et mindre rigid regelverk for potensielle adoptivforeldre og vil at adopsjonsforeldre skal gis like økonomiske rettigheter som biologiske foreldre.

Gjermund Stenrud

Foto: Eidsberg Venstre

Forslaget inneholder mange grep som kan brukes for å forenkle prosessen ytterligere, og Venstre forventer at Regjeringen ikke stopper med dette. Blant annet bør det være et rimelig enkelt mål å legge til rette for en maksimal behandlingstid på 9 måneder for adopsjonssøkere, samt å øke adopsjonsstøtten til 1G slik at adopsjon ikke blir en stor økonomisk tilleggsbyrde. Adoptivforeldre bør dessuten få samme permisjonsrettigheter som biologiske foreldre. Foreldre som velger å ta seg av barn som allerede er satt til verden, må få like gode økonomiske vilkår som biologiske foreldre. Det er ikke en menneskerett å adoptere, men alle barn har rett til foreldre. Det er mange barn i verden som ikke har foreldre, og vi har mange par i Norge som er og kan bli fantastiske omsorgspersoner. Det er viktig å få disse verdenene til å møtes.

Barn

Foto: Microsoft

Like viktig er det å ta hensyn til at hvilke land som ønsker å adoptere til utlandet, er i konstant endring og avhengig av nasjonal utvikling. Det er en trend som går mot adopsjon av barn til utlandet i takt med nasjonalstatens bedrede forhold innad. Dette betyr at dersom man ønsker å legge til rette for adopsjon, må det stadig inngås nye avtaler med land der det er behov. Kina er i sin fulle rett til å innføre regler som de anser å være til barnas beste. Men i Norge er det urimelig å legge opp til et regelverk som utelukker store deler av befolkningen. Venstre er bekymret over en samfunnsutvikling hvor rammene for hva som anses som normalt blir stadig trangere. Her er det viktig i større grad å se paret som helhet, og dette må det norske regelverket reflektere.

Venstre mener derfor at Regjeringen bør legge til rette for prøveadopsjon før det gis formidlingstillatelse til adopsjonsforeninger, det vil si at adopsjonsforeningene bør kunne forsøke adopsjon fra ulike land og gjøre seg erfaringer fra disse, før det settes i gang ordinær adopsjonsformidling. Samtidig bør Regjeringen åpne opp for at par kan søke om adopsjon på generelt grunnlag, uten å måtte knytte seg opp til enkeltland på forhånd. Dette vil gjøre søknadsprosessen mer fleksibel.

Med de forslagene over vil det for de familiene som planlegger adopsjon i Norge bli mer forutsigbart å adoptere i fremtiden.

Gjermund Stenrud
Eidsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**