Årsmøteprotokoll 2008

Ringsaker Venstre årsmøte 11.desember 2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Sjur Alhaug og Anne j Roterud

Foto: A.Hovsto

Årsmøte Ringsaker Venstre, 2008, Herredshuset Moelv, 10/12-08, kl. 18.00.
Innkalling annonsert via Ringsaker Venstres hjemmeside – Godkjent
Tilstede: Anne Johanne Roterud, Morten Andersen, Sjur J. Alhaug, Bjørn Øverli og Stein O. Glimsdal.
Møteleder ble valgt Sjur J. Alhaug, som referent ble Stein O. Glimsdal valgt, og til og underskrive protokollen ble Anne Johanne Roterud og Bjørn Øverli valgt.
Årsmelding og regnskap ble gjennomgått og godkjent
Kontigenten pr i dag er kr. 150,- til Venstres hovedorganisasjon, VHO, og kr. 100,- til lokallaget.
Forslag: Øke lokal kontingent fra kr. 100,- til kr. 150,- Vedtatt
Valg – Valgkomiteen la fram følgende forslag til valg av nytt styre:
Leder: Anne Johanne Roterud
Nestleder: Kine Kyllingstad
Kasserer: Haldis Schjerpen
Sekretær: Grethe Skyberg
VO (opplæring) og Web (nettredaktør): vikar for Heidi Kristoffersen
Styremedlem: Bjørn Øverli
Valgkomité: Morten Andersen
Enstemmig valgt!
Styret konstituerer seg i januar.
Vi takker sittende styret for den jobben som er gjort, og leder Sjur J. Alhaug for en KJEMPEinnsats for Venstre lokalt gjennom flere år, Tusen takk Sjur!
Utsendinger til Fylkesårsmøte på Tynset 6.-7. Februar. Følgende ble valgt:
Anne Johanne Roterud, Grethe Skyberg, Heidi Kristoffersen, Bjørn Øverli, Egil Larsen, Ole Emil Øygarden
Varautsendinger:
Sjur J. Alhaug, Ingrid Fjelstad, Knut Fjæstad, Tom Åge Myhren, Jon Aarskog, Morten Andersen, Stein O Glimsdal
Avslutning av møtet kl. 19.20.

Referent Stein O. Glimsdal

___________________…………………………_________________
Anne Jojanne Roterud……………………………….Bjørn Øverli
(sign.)…………………………………………………….(sign.)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**