Bores innlegg om kulturpolitikken i bystyrets budsjettdebatt

Venstres Thor Bjarne Bore viste i sitt innlegg til de svarte sauene fra Nesseby som gikk til topps i det nordiske Melodi Grand Prix jr og som etter triumfen takket musikklæreren sin. -Ja, det er mange slike dyktige og kunnskapsrike entusiaster i skolesystemet, kulturskolene, organisasjoner og idrettslag som ser og stimulerer ulike talenter, noe som igjen er viktig for bredden . Men da må slik virksomhet ha gode arbeidsvilkår og utfoldelsesmuligheter, sa Bore som er Venstres representant i kommunalstyret for kultur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Thor Bjarne Bore

Foto: Venstres bystyregruppe i Stavanger

Ordfører,

De svarte sauene fra Nesseby gikk til topps i det nordiske Melodi Grand Prix jr. Etter triumfen kom de med en varm takk til musikklæreren sin. "Han har hjulpet oss og lært oss mye" – Ja, det er mange slike dyktige og kunnskapsrike entusiaster i skolesystemet, kulturskolene, organisasjoner og idrettslag som ser og stimulerer ulike talenter, noe som igjen er viktig for bredden . Men da må slik virksomhet ha gode arbeidsvilkår og utfoldelsesmuligheter.
Det er sagt at det var en viktig dimensjon ved 2008 at året skulle styrke regionens attraktivitet og konkurranseevne. Dette er naturligvis viktig. Men for meg har det aller viktigste ved 2008 vært håpet om at eksisterende kulturell utfoldelse kunne styrkes og bredden utvides. Samarbeid med svært inspirerende krefter utenfra tror jeg har stimulert til at håpet oppfylles. Dette er langt viktigere enn de øyeblikkspregede og spektakulære begivenheter. Det er uheldig hvis kulturen i stedet for å eksistere og stimuleres i kraft av seg selv blir et verktøy for andre formål.

I dag kan det ikke sjelden ofte virke som om kunsten og kulturen noe vi kan tillate oss når vi ser oss råd til det, mens mange mener at næringslivets krav til materiell vekst er selve grunnlaget for utviklingen og fremskrittet og rettesnoren for hele samfunnsorganismen.

Skapende, utøvende, dokumenterende og formidlende kulturinnsats utgjør en verdifull og nødvendig motvekt mot den ensrettende kraften ulike kommersielle krefter kan representere.
Midler til kulturarbeid og —utfoldelse er ikke noe som tas fra fellesskapet, slik representanter for Fremskrittspartiet ofte hevder. Slike midler bidrar tvertimot til å skape fellesskapsverdier. La oss ha dette med i vurderingene når vi i noen år fremover kan få en økonomiske nedtur — også i Rogaland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**