Eidsberg Venstres budsjett 2009

Regjeringen foreslo en større vekst i overføringene til kommunene for 2009 enn det som ble varslet i Kommuneøkonomiproposisjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vi vil imidlertid bemerke at veksten til kommunene i denne regjeringens periode vil bli 28,6 mrd. kroner, mens kostnadsveksten vil bli på over 32 mrd. kroner. Derfor vil mange kommuner nå gjennomføre budsjettkutt. Lønnsvekst og pensjonspremier utgjør en stor andel av kostnadsveksten. Når vi i tillegg vet at låneveksten i kommunen har vært stor de siste årene , så ser vi en sterk utgiftsvekst. Derfor er det bare en svært lav prisvekst som kan sikre anslaget om en pris- og lønnsvekst på 4,5 pst. for
kommunesektoren som statsbudsjettet legger til grunn for 2009.

Gruppemøte hjemme hos Rita Sletner

Foto: Eidsberg Venstre

Venstre er bekymret for at lønns- og pensjonsveksten er anslått for lavt og at en vekst på 3 pst. i skatteinntektene for kommunesektoren i 2009 er anslått for høyt. I tillegg har Eidsberg Kommune lagt til grunn 3,2 % I lønns og prisvekst , 1,2 % lavere en det som er lagt til grunn i statsbudsjettet.Dersom dette scenariet slår til, vil kommunesektoren bli stilt overfor en svært vanskelig situasjon i 2009 og 2010.

Venstre logo stor

Foto: ?

Sentralbanksjefen uttrykte stor bekymring for manglende effektivisering og omstilling i offentlig sektor i høring med finanskomiteen i Stortinget 22. mai 2008. Det er et betydelig effektiviseringspotensial innenfor kommunal sektor fastslo han.

Hvilket tilsier at det er mye å hente på organisatoriske og strukturmessige grep. Det er derfor viktig å ha en løpende politisk debatt om hvordan man skal effektivisere i kommunal sektor.

Dette ser spesielt ut til å ramme undervisning og den pedagogisk kvalitet. På tross av økte overføringer til kommunene har lærerdekningen i grunnskole og videregående skole ikke økt de siste årene. Og Eidsberg kommune kommer svært dårlig ut i forhold til lærerdekning.

Vi trenger ikke bare flere hender, vi trenger også flere hoder. Venstre har derfor funnet rom for å styrke Eidsberg Ungdomskole med en lærerstillinger utover Administrasjonssjefens forslag til budsjett for skoleåre 2009/2010.

Eidsberg Kommune har vært inne i en periode med stor vekst . Ved inngangen til 2009 er rammene rundt neste åres budsjett svært andelenes. Vi har en finanskrise og alle solemerker tilsier at vi vil få økt arbeidsledighet og derav reduserte skatteinntekter som også vil få konsekvenser for 2010.

Dette forutsetter et stramt budsjett for 2009.

Eidsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**