Eidsberg Venstres Budsjettforslag 2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Forslag 1

Eidsberg Ungdomskole styrkes med en stilling for skoleåret 2009/2010

Forslag 2

“Festsal” kulturtorget utsettes – beløpet avsettes på fond.

Forslag 3

Venstre ber partene i arbeidslivet om reforhandle betalt spisepause
i løpet av 2009. Venstre ber partene være med på en sosial dugnad for å frigjøre driftsmidler slik at vi kan møte de store utfordringene innen for helse og omsorgsektoren som vil komme i 2010.
Ved å reforhandle evnt. fryse avtalen kan det frigjøre inntil ca.8.7 millioner. ( utregning vedlegges )

Drift Inntekter

Skjønnsmidler Kr. 700,000
½ stilling sentraladm. Kr. 225.000
Sum inntekter Kr 925.000

Drift utgifter

Avsatte skjønnsmidler formannskapet Kr. 675,000
1 stillinger Eidsberg Ungdomskole 09/10 Kr. 250,000

Sum utgifter Kr. 925,000

Innvesteringer inntekter

Festsal kulturtoget Kr. 1.500,000

Innvesteringer utgifter

Avsettes i sin helhet på fond Kr. 1.500,000

Eidsberg Venstre

V logo

Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**