Venstre jubler for politisk reklame på TV

– Etter Venstres syn er det ingen prinsipielle forskjeller mellom denne og andre typer reklame. Det er et paradoks å tillate en type og forby andre typer reklame, sier Venstres nestleder og mediepolitisk talskvinne Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre mener på prinsipielt og ideologisk grunnlag at det bør åpnes for politisk reklame også i fjernsynet.

Forskjellsbehandling
– Jeg ser derfor ingen grunn til at fjernsyn som medium skal skjermes for politisk reklame, sier Trine Skei Grande. Hun legger til at dette er et ideologisk og prinsippielt spørsmål for Venstre.

– De fleste vil forstå at vi ikke har finansielle muskler til å utnytte oss av mulighetene politisk reklame kan gi et politisk parti. Men denne forskjellsbehandlingen i forhold til andre medier kan vi som et liberalt parti ikke leve med.

Dobbeltmoral
– Det er etter mitt syn politisk dobbeltmoral fra Arbeiderpartiet når de er imot politisk reklame på TV, men samtidig har egne webTV-sendinger på partiets nettsider, understreker Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**