Behov for grønn krisepakke

Den økonomiske krisen rammer hardt og må møtes med krisetiltak. Vi er også inne i en klimakrise som krever et bredt spekter av tiltak. Det er viktig at de virkemidlene som tas i bruk rettes både mot den økonomiske krisen og klimakrisen. Her er det ikke tale om enten eller, men både og.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Når Regjeringen nå skal lage sin krisepakke, bør man studere Venstres alternative statsbudsjett for 2009. Det legger opp til en offensiv både innenfor næringspolitikken og klimapolitikken. Venstres alternative statsbudsjett satser massivt på høyere utdanning og forskning for å utvikle samfunnet i en mer bærekraftig retning. Og det er et opplegg for et nyskapende og klimavennlig næringsliv. Et forslag fra Venstre er å opprette et såkornsfond «KlimaTEK». Det er et fond rettet mot klimagründere og bedrifter som kan bidra til å løse klimautfordringene.

Norge har et av Europas dårligste opplegg for å støtte fornybar energiproduksjon. Dette må avløses av en storsatsing på dette området, hvor Norge har unike forutsetninger. Her ligger store muligheter for å sikre arbeidsplasser og skape nye. Vi kan få en like stor leverandørindustri knyttet til energisparing og fornybar energiproduksjon, som vi i dag har knyttet til olje- og gassvirksomheten. Dette er en mulighet det haster med å ta i bruk.

Vi trenger en krisepakke rettet mot de bærekraftige løsningene, ikke et opplegg som skal lappe på de utdaterte miljøbelastende løsningene.

Publisert i Dagbladet 12.12.08. Gå til innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**