Boligjennomslag for Venstre

Venstre fikk gjennomslag for flere av sine forslag om startlån og boligpolitikk i Stortinget i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre fikk gjennomslag for flere av sine forslag om startlån og boligpolitikk i Stortinget i dag, da Dok 8:141 om startlån og boligpolitikk fra representantene Trine Skei Grande, Vera Lysklætt og André N. Skjelstad ble behandlet.

Hender, leie

Foto: Microsoft

Startlån
Flertallet på Stortinget sluttet seg til forslagene om både å utvide nedbetalingstiden for startlån fra 20 til 30 år og å gjøre det mulig å bruke startlån som støtte til depositum ved leie av leilighet. I tillegg ble det også flertall for å oversende et forslag fra Venstre om å sette i verk forsøk med konkurranse om å forvalte startlån-ordningen på vegne av Husbanken. I dag er det bare kommunene som kan tildele startlån, men i mange kommuner er det lang saksbehandlingstid. Statsråden sa i debatten at hun er positiv til å se på dette tiltaket, når hun nå får dette på sitt bord.

– Det er gledelig med en så bred enighet om tiltak rettet særlig mot de med lav inntekt og problemer med å skaffe seg en stabil bosituasjon, sier stortingsrepresentant Vera Lysklætt.

Sosial

Foto: Gjesdal Venstre

Faller utenom
Riksrevisjonen og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har påvist at mange av de som trenger det mest, faller utenom ordninger for bostøtte, startlån og boligtilskudd. Reglene for bostøtte, startlån og boligtilskudd i Husbanken er for kompliserte, for lite målrettede og for dårlig samordnet. Ett eksempel er at mange tjener for lite eller har for mye gjeld til å få startlån, men tjener for mye til å få bostøtte.

– Sammen med endringer i bostøtten som kommer i 2009, vil disse endringene i startlån-ordningen være svært treffsikre tiltak for å treffe de som trenger det mest, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande.

Hjemkjøp
Venstre fikk også støtte for forslaget om å utvikle en modell for “Hjemkjøp” etter modell av den engelske modellen “Shared ownership”. NIBR skal utrede en norsk modell for “Hjemkjøp” i løpet av første halvår av 2009.

– Neste boligtiltak fra Venstre nå blir å få gjennomslag for en satsing på “skjeve” boliger, sier stortingsrepresentant André N. Skjelstad og sikter til Venstres forslag i statsbudsjetet for 2009 om å bygge boliger spesielt rettet mot rusavhengige og de som trenger botrening.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**