Budsjett 2009

Venstre fulgte hovedprinsippene i flertallsforslaget (Ap, KrF og Sp), men hoppet av på noen viktige områder: Det er svært beklagelig at nedskjæringene skal fortsette for skolene – flertallet skjærer ned fire stillinger og gir tilbake to for “tilpasset opplæring”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstres budsjett er basert på en god kommuneøkonomi, og vi henter pengene fra følgende: overskudd for 2008 på 15 mill, disponible fond på 20 mill, innsparing på Storhallen (8 mill).
Vi vil tilføre skolene seks nye stillinger (betale tilbake på de 16 stillingene som er fjernet siden 2003).
Vi vil tilføre samlet 1 mill for “tilpasset opplæring” og kvalitetsheving.
Vi vil beholde lønnsbudsjettet fullt ut i barnehagene.
Vi vil tilføre en 100 % stilling på kulturskolen (ikke bare en halv) for å fjerne hele køen.
Vi vil beholde (ikke øke) avgiften på kulturskolen fordi meningsfylt fritid for barn og unge også bør være et tilbud for de som har minst å rutte med.
Og vi vil styrke Dagsenteret transport (50.000), Nattjenesten (100.000) og Avlastningssenteret (150.000). Dette dekker vi opp ved å legge ned driftsstyret ved Harestad skole og lar forslag på ny ungdomsarbeider i kirken utstå.

I tyngre økonomiske tider med truende skyer mot finanssystemene er det ekstra viktig at penger brukes for å holde oppe aktivitetsnivået. Høy aktivitet er god motkonjunkturpolitikk. Der er dagens skattebetalere som ønsker å bruke sine skattepenger i dagens samfunn. Fond eller aksjer får andre drive med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**