Miljøstatus

Venstre stilte spørsmål i kommunestyret om å få framlagt en samlet plan for kommunens miljøregnskap. Positivt svar: Miljøregnskap blir lagt fram i første årsmelding, kommunestyret 16.04.09.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Spørsmål til Ordføreren:
Miljørapport i kommunens årsmelding.

Randaberg Venstre vil at kommunens årsberetning skal inneholde "miljøstatus for kommunens virksomhet". Alle private bedrifter har lenge vært pålagt dette gjennom regnskapsloven.

Vi mener det er på tide at kommunene og det offentlige pålegger seg selv den samme rapporteringsplikten. Begrunnelsen er ikke bare at vi skal gjøre det samme som bedriftene: Status som viser tiltak og virkninger. Kommunen skal gjøre dette fordi det er viktig å gjøre oss enda bedre på klima og miljø: Bærekraft (jfr Kommuneloven) og miljøinformasjon (Lov om miljøinformasjon).
Noen eksempler på arbeidsområder: Reduksjon av utslipp til vann og luft, avløp og rensing, drikkevann, miljøløsninger for bygg og inneklima, energiøkonomisering, forvaltning av friluftsområder, eiendommer og arealer, forurensing og boss, avfall og kildesortering, kraftlinjer og kabling, vern av natur og dyreliv.

Hver for seg jobber de ulike kommunale sektorer med dette, men vi savner en samlet og systematisk framstilling av "den lokale miljøtilstanden".

Senter for klimaforskning har slått fast at kommunene kan bidra med så mye som 15 prosent reduksjon av klimagassutslippene i Norge gjennom sin virksomhet og sine virkemidler. Randaberg er en blant mange aktører som kan bidra med sin innsats. Det er både snakk om klimagasser og et renere miljø.

Thor Geir Harestad, V

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**