Sentrum

Venstre ønsker å foreta mer i Sentrum – i tillegg til Nye Harestad skole: Vi vil se på mulighetene for kulturhus i området Bibliotekbygget, Forsamlingshuset (bedre utnyttelse) og Statoiltomta. Og vi vil se på bygging av omsorgsboliger langs aksen: Vardheim, Harestad skole, Bersageltun, Ryggjatun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Vi ønsker ikke å bygge mer på torget i Sentrum, men heller flytte parkeringsplassen og legge til rette for torghandel på dagtid og arrangementer på ettermiddag og kveld.
Forsamlingshuset kunne gjerne ha vokst både på toppen, i bredden og i dybden. Det trengs rom for sal og scene.
“Aktiv omsorg 2020” er kommunens plan for en større utbygging av omsorgsboliger. Aksen Vardheim, Harestad skole, Bersageltun og Ryggjatun bør i høyeste grad være av interesse. Kommunens lager på Viste og militærhusene i Tungenesveien kan brukes til andre formål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**