Skuffende lite bevegelse i Poznan

Venstres Gunnar Kvassheim har fulgt klimamøtet i Poznan som skal legge grunnlaget for forhandlingene om en ny klimaavtale i København i 2009. – Manglende resultater på hjemmebane kan svekke Norges gjennomslagskraft på den internasjonale arenaen, mener Venstres Gunnar Kvassheim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Dårligere resultater på hjemmebane kan svekke Norge som pådriver i det internasjonale klimaarbeidet, advarer Gunnar Kvassheim.

Dårligere resultater på hjemmebane kan svekke Norge som pådriver i det internasjonale klimaarbeidet, advarer Gunnar Kvassheim.
Foto: Frode Fjeldstad

– Hovedinntrykket fra møtet er at det er skuffende lite bevegelse når det gjelder realitetene. Det er vanskelig å få forpliktet de rike landene til utslippskutt. Det er viktig fordi den fattige delen av verden forventer at de rike landene bidrar med vesentlige kutt, mener Kvassheim

– I løpet av møtet har man blitt enige om et tidsskjema. Det har imidlertid ikke blitt tatt vesentlige skritt som gir grunnlag for optimisme. Det er viktig å bruke første del av 2009 til å komme et godt steg videre i forberedelsene til møtet i København. Her kan nye signaler fra påtroppende president Barack Obama bidra til å få bevegelse, legger han til.

Grønne krisetiltak
– Miljøvernminister Erik Solheim holdt et godt innlegg på møtet. Det fortjener han ros for. Solheim la vekt på at vi er inne i en finanskrise og en klimakrise og at det i utgangspunktet ikke er noen motsetning mellom begge. Han la vekt på at det var viktig med grønne krisepakker for å snu økonomien i mer bærekraftig retning, påpeker Kvassheim.

– Solheims utfordring er på hjemmebane. Det haster å få utslippene ned og det må iverksettes flere virkningsfulle tiltak i alle sektorer for å bidra til dette. Manglende resultater på hjemmebane kan svekke Norges gjennomslagskraft på den internasjonale arenaen. Det kreves en mer kraftfull politikk på dette området enn det regjeringen har levert, avslutter han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**