Krise for fremtidens muligheter

Ingen forbruksvekst basert på lånte midler kan vokse inn i det uendelig. Den dagen gjelda skal betales tilbake vil hverdagen innhente oss. Akkurat det som skjedde når finanskrisen ble den nye hverdagen i Norge og resten av verden. Krise er noe som forbindes med noe negativt. Men enstre ønsker å bruke denne krisesituasjon på en positiv måte for å forme fremtidens samfunn og næringsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Tonje Løwer Gurholt

Økt arbeidsledighet nå, er bl.a et resultat av at bedrifter ikke takler situasjonen som finanskrisen har gitt. Det betyr at vi må prioritere både offentlige arbeidsplasser, men også næringslivet for øvrig. Statsbudsjettet gir tydelige rammer for hva vi kan styre med økte midler. Det å prioritere mer penger til å ruste opp veier, kommunale bygg etc er kloke grep vi har mulighet til å gjøre noe med. Via statsbudsjettet kan vi lage nye markeder som gjør at bedrifter som jobber i det nasjonale marked styrkes og arbeidsplasser sikres.

Bedrifter som er avhengig av eksport, kan ikke statsbudsjettet bidra til å styre markedet for. De trenger målrettede tiltak ved bla. skattelette. Men det at kriser kommer, er også tiden for at nye ting oppstår og noe dør. Med det mener Venstre at eksportbedrifter som lager produkter som fremtiden ikke vil etterspørre, må stimuleres til å lage nye produkter som er en del av fremtidens samfunn f.eks innenfor fornybar energi.

Venstres fremtidssamfunn handler om at miljø, kunnskap og næringsliv går hånd i hånd inn i kunnskapsøkonomien og kunnskapssamfunnet. Det å omstille næringslivet til å produsere tjeneste r og produkter som fremtidssamfunnet etterspør, er et meget godt svar på krisen vi er oppe i. Slik kan krisen være det som gjør at vi mye tidligere enn ellers går inn i fremtiden på en mer miljøvennlig måte. Et av de konkrete tiltakene som Venstre har foreslått, er opprettelsen av Klimatek. Et fond hvor man kan søke midler fra for å utvikle nye og miljøvennlige produkter. Det må bli slutt på at dyktige mennesker må forske frem dette på fritiden eller gå til utlandet for å få midler. Disse kompetente menneskene må få mulighet til å gjøre dette til et levebrød i Norge. Det skaper arbeidsplasser og det skaper produkter som Norge er avhengig av for å møte fremtiden på en ren måte.

I Telemark har vi både mye kunnskap og mye industri, og er derfor i en situasjon som gjør at de muligheter som krisen gir er et stort potensiale for oss. Dette vil være noe av det som er viktig for Telemark Venstre å prioritere frem mot valget i 2009.

Tonje Løwer Gurholt
Stortingskandidat Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**