Uttalelse fra Venstres landsstyre: Vil ha forutsigbarhet for barne- og ungdomsorganisasjoner

Venstre er uenig i den nye forskriften fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), fordi forskriften griper inn i de frivillige organisasjonenes formål. Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) fratas nå statsstøtte fordi organisasjonens vedtekter ikke er i tråd med forskiftene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I et tolerant samfunn er det viktig at politiske myndighet ikke driver indirekte sensur gjennom tildeling av statstøtte. Samtidig er det avgjørende at barne- og ungdomsorganisasjoner har forutsigbare og langsiktige rammer for sin virksomhet.

Det er Fordelingsutvalget som deler ut tilskudd til de landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjonene. Fordelingsutvalget er et eget forvaltningsorgan direkte underlagt BLD. Forskriften som regulerer tildelingene utarbeides av politisk ledelse i departementet.

Venstre mener at forskriften må følge spillereglene som er lagt i samarbeid mellom organisasjonene og departementet, og at det må gis gode overgangsordninger i forbindelse med endring av forskriften. Det handler om å ha respekt for de frivillige organisasjonenes arbeid. Det kan heller ikke være slik at Regjeringen benytter dette regelverket for å nedkjempe holdninger de ikke liker.

For Frelsesarmeens barn og unge, som har mellom fem og seks tusen medlemmer, er avgjørelsen som nylig er fattet svært dramatisk, og innebærer at organisasjonen “over natta” mister ca 1,3 mill. kroner til sin drift. De fleste barne- og ungdomsorganisasjonene er svært avhengige av statstøtte for drift av sitt sentralledd.

Venstre registrerer at den nye forskriften for tildeling av tilskudd ble vedtatt i november 2007, og gjort gjeldende for tilskuddsåret 2008. De respektive organisasjonene har dermed hatt svært liten tid til å tilpasse seg den nye forskriften. Det kan også synes som om det er tilfeldig hvem som rammes fra år til år, noe som er svært uheldig i forhold til ønsket om langsiktige og forutsigbare rammer for barne- og ungdomsorganisasjonene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**