Venstres alternative budsjett

Venstres alternative budsjettforslag har et sterkt fokus på kollektivtrafikk. I tillegg setter man av mye penger til kultur og skole. Gruppeleder Harald Hove er godt fornøyd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Anne Beth og Harald

– Et kollektivbudsjett
Venstres alternative budsjettforslag har et sterkt fokus på kollektivtrafikk. I tillegg til forslag om å fjerne aldersgrensen på studentkort, ønsker fylkestingsgruppen å heve aldersgrensen for ungdomskort til 21 år. – Det må være en målsetning om at flest mulig benytter seg av kollektivtransport. Dette må vi som politikere legge til rette for, forteller Hove, som mener Venstres disposisjoner viser en klar vilje til å prioritere kollektivtransporten. Mye av Venstres forslag til budsjett går til å opprettholde takstfrysen på kollektivreiser, i tillegg til at man legger frem et program for finansiering av bedre framkommelighet i Bergensområdet, med fokus på styrking av kollektivtrafikken.

I 2007 fikk Bergen, som da var ansvarlig for kollektivtrafikken, tildelt 30 millioner gjennom belønningsordningen. — Når regjeringen nå dobler midlene til denne ordningen, er det ingen grunn til ikke å forvente en dobling også i Hordaland, konkluderer Hove.

Inge og Harald

Kultur
Venstre foreslår å bevilge 500.000,- til en oppstartsprosess for smelteverkstomta i Odda. Fylkestingsrepresentant for Venstre, Inge Børslien, mener det er et godt tidspunkt å markere vilje til vern av industri-og kulturhistiorie nå. I budsjettforslaget begrunnet de dette med at smelteverkstomta i Odda er et kulturminne av både nasjonal og internasjonal verdi.
I tillegg har man satt av penger til både kulturtiltak for barn og unge, samt en million til frivillige organisasjoner. – Her har regjeringen sviktet. Frivillige organisasjoner favner veldig mange nordmenn, og felles for de aller fleste er at de har en usikker økonomi, konkluderer fylkestingsrepresentant Anne-Beth Njærheim. I Venstres budsjettforslag vil tilskudd for 2008 reguleres opp med ca 5 % til 2009 i stedet for reduksjoner.

Opplæring
Innenfor budsjettøkningen på 10.6 skal det settes av nødvendige midler til styrking av tolketjenesten for døve, samt ytterligere to millioner til særskilte undervisningstiltak med sikte på å styrke arbeidet mot frafall. Resten går til økte lærertimer.

Se hele Venstres budsjettforslag her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**